Lars-Axels julkalender: Lucka nr 5

Familjeklassning av nätdroger

drog Ofta sker handeln med narkotiska preparat över internet helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. Tyvärr saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft. Ett sätt att ligga steget före är att införa ”familjeklassning” av droger, där
generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 4

Nya grepp för ökad mobiltäckning

smartphoneI Norge har regeringen tagit initiativ för att låta bredbandsstöden även omfatta mobiltäckning. Modellen kallas “spleiselag” och har gett 80 norska byar täckning. På så vis har det skapats kommersiella möjligheter för operatörerna och nya områden har kunnat få mobiltäckning.

Modellen är en form av offentlig-privat-samverkan, så kallad OPS.  En motsvarande satsning bör göras också i Sverige.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 3

Pizzabudet och polisen

pizzaVisst är det väl märkligt att pizzabudet kommer snabbare än polisen när de behövs? Jag vill att folk ska känna sig trygga på gator och torg och att polisen snabbt kan rycka ut när det behövs. Det är viktigt att aktivt fortsätta jobba med att korta utryckningstider, även i glesbygd och på mindre orter.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 2

Jordbruksstödet i EU

ko

Lantbrukare i andra EU-länder får bidrag från EU för att deras kor ska få vara ute i friska luften. Men svenska lantbrukare får inget stöd eftersom vi har lagstiftat om det. Är det någon som tror att övriga EU-länder kommer att likt Sverige lagstifta om detta, när de inser att de då försvinner EU-bidraget all värdens väg?

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 1

Alkobommar och en vit jul

alkobom

På initiativ av MHF genomförs en försöksverksamhet i Göteborgs hamn med sk alkobommar. Den tunga trafiken som anländer till hamnen via Tysklandsfärjan kontrolleras i en automatisk och snabb nykterhetskontroll. Det är ett smart sätt att förhindra och avskräcka från rattonykterhet. Om försöksverksamheten blir framgångsrik bör den permanentas och införas vid samtliga svenska färjeläger med internationella trafik. Jag har tillsammans med kollegan Magnus Sjödahl motionerat i frågan, läs vår motion här.

Alkoholfrågorna känns extra viktiga att belysa såhär när det börjar dra ihop sig till jul. Alla barn förtjänar att uppleva en alkoholfri och fridfull jul, därför stödjer jag vitjul.se .