Nytt regleringssysten behövs för spelmarknaden

Ungefär två procent av befolkningen i vårt land har ett spelberoende och ytterligare fem procent ligger i riskzonen för att utveckla ett sådant. För de allra festa är spel en underhållningsform som innebär både spänning och nöje.

Men det finns samtidigt risker med spel.
Spelberoendet krossar familjer, raserar ekonomier och förstör framtidsdrömmar precis som andra typer av missbruk, som alkoholism.
Det är hög tid att anpassa den förda politiken på området efter hur situationen ser ut i dag.
Kristdemokraterna föreslår därför ett helt nytt regleringssystem för spelmarknaden.

Som riksdagsledamot i kulturutskottet är jag en av dem som har ansvar för att göra regelverket kring spelfrågor så ansvarsfullt som möjligt. De förebyggande åtgärderna ligger på vårt bord. Jag tror man kan konstatera att de allra festa är överens om att risken för att människor hamnar i spelberoende eller missbruk ska minimeras och för de som drabbas måste det finnas möjligheter att få hjälp att ta sig ur sitt beroende.
Så långt enighet. Men hur når vi dit? Hur förbättrar vi situationen?
Det överordnade målet för Kristdemokraternas spelpolitik är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Med vilka verktyg denna spelpolitik ska bedrivas måste naturligtvis anpassas efter hur spelmarknaden ser ut över tid. Den svenska spelmarknaden har kraftigt förändrats under de senaste åren. En växande andel av spelandet sker i dag utanför den reglerade marknaden.
Det ställer nya krav för att uppnå en säker och sund spelmarknad.

Det svenska spelmonopolet har i och med internet och globaliseringen spelat ut sin roll, och vi måste nu hitta nya sätt att reglera spelverksamhet som gör att fler bolag omfattas av lagstiftarens begränsningar.
Monopolet må ha tjänat en roll när spelandet i princip var begränsat till försäljning av lotter över disk.
Den tiden är förbi, och ju snabbare vi anpassar lagstiftningen till nutid desto snabbare kan vi också ta itu med de problem vi står inför i dag.

Från Kristdemokraternas sida förordar vi ett licenssystem där bolagen aktivt måste följa de krav som sätts upp av riksdagen.
Naturligtvis kommer vi även under sådana förhållanden få problem med spelbolag som struntar i ansluta sig. Men med ett licenssystemskulle vi kunna uppmuntra utländska spelaktörer att ta ansvar för spelandets många baksidor – i stället för som nu vägra att över huvud taget relatera till de många spelbolag som verkar utanför spelmonopolet.
Lotteriinspektionen skulle kunna ombildas och ges mer muskler och större ansvar. Men man får inte glömma spelbranschens eget ansvar. De har möjlighet att komma överens om och följa egna höga krav.
Spelbranschens etiska råd arbetar redan i dag med att ta fram en gemensam standard för socialt ansvar i spelverksamhet. Att spelbolagen själva tar sitt ansvar är mycket viktigt.
Vi behöver en lagstiftning som möter verkligheten, ett spelmonopol på pappret är inte att ta socialt ansvar.

Debattartikeln publicerad i Nerikes Allahanda 28 feb 2014