Om ett flyg skulle störta varje vecka

Genom en rigorös flygsäkerhet stannade antalet omkomna i flygkrascher i världen förra året på rekordlåga 224 personer. Med tanke på hur många flyg som ständigt startar och landar på olika flygplatser sker extremt få flyghaverier.

Men hur skulle vi reagera om det varje vecka störtade ett inrikesflyg med dryga 100 passagerare som strök med? Redan efter första veckan skulle en haverikommission tillsättas. Om haverierna upprepades vecka efter vecka skulle det skicka chockvågor in i flygtrafiken i varje land.  Om dessutom flygolyckor av samma omfattning drabbade de flesta länder skulle flygtrafiken helt lamslås i hela världen.  Ansvarsfulla politiker skulle stifta lagar med förbud mot all flygtrafik.

Ibland kan det vara bra att göra jämförelser för att få perspektiv och inse omfattningen på olika samhällsproblem. Om 100 personer i veckan förolyckades i vårt land i flygolyckor blir det på årsbasis 6.000 personer som går en för tidig död till mötes.

Det är ingen hemlighet att alkoholen är vårt samhälles i särklass största sociala och medicinska problem som skördar drygt 100 människoliv i veckan eller 6.000 per år och det bara i vårt land. Hur reagerar människor på detta?

Visserligen kan vi glädja oss åt att allt fler vuxna tar ställning för att ungdomar under 18 år inte ska dricka alkohol och ungdomsdrickandet har också minskat, vilket är mycket positivt. Och om sifo skulle göra en opinionsmätning är det väl knappast någon som skulle svara ja på frågan om de vill möta rattfulla personer i trafiken? Och ändå vet vi att det är nästan lika många rattfulla på våra vägar varje dag som det finns taxibilar i vårt land. De flesta blivande mödrar avstår också från alkohol och arbetslivet uppfattas även det som en viktig alkoholfri zon.

Alkoholen är socialt och kulturellt accepterad i vårt land liksom i många andra länder och trots Sveriges framgångsrika alkoholpolitik med extraskatt på alkohol och ett detaljhandelsmonopol skördar alkoholen varje år 6.000 människoliv, utan att någon haverikommission tillsätts.

Skulle alkoholen introduceras i dag så skulle vi nog säga nej med tanke på konsekvenserna. Självklart kan vi inte bortse från hur verkligheten ser ut, vi måste börja där vi står. Men ibland kan det vara bra med ett tabula rasa, ett vitt papper, där vi prövar tanken och ställer frågan om vilken framtid vi vill ha och vad som krävs för att få ett samhälle som inte bara satser på att hjälpa människor som drabbats utan som också kan förebygga att människor drabbas.

Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot