Vi får inte vika ner oss för drogliberalerna

Nyligen var det internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Jag vill därför ta tillfället i akt att lyfte narkotikapolitiken till diskussion.

Sommaren 2011 skedde något av en tyst revolution när det gäller strafftillämpning av narkotikabrottslighet. Högsta domstolen ändrade plötsligt, och utan förvarning, tillämpningen av narkotikalagstiftningen. Trots att en överväldigande majoritet av riksdagen ställer sig bakom en tydlig och tuff syn på narkotika, med slutmålet ett narkotikafritt samhälle, har faktiskt domstolarna gått i motsats riktning. I en omröstning i riksdagen för drygt en månad sedan var det enbart Vänsterpartiet som röstade för avkriminalisering av eget bruka av narkotika.

Domstolens nya praxis har i vissa fall lett till halverade straff för narkotikabrottslighet. Det är en alarmerande situation. Polisen i Stockholm gick i våras ut och slog larm om det ökade bruket av heroin.  Polisen bedömer att situationen direkt är en följd av den nya straffpraxisen (SVT, 3/5-2014). Det är inte heller speciellt svårt att följa med i resonemanget. Transaktionskostnaderna för att smuggla knark sjunker om vi sänker straffen, vilket leder till att konsumentpriserna går ner, vilket i sin tur leder till ökat missbruk. Till det kommer att konkurrensen ökat från olika substitutionspreparat som läckt ut på öppna marknaden.

 

Från Kristdemokraternas sida har vi varit tydliga: Om domstolarna inte följer lagstiftarens intentioner får vi skriva om lagen. Den restriktiva narkotikalagstiftningen har varit oerhört viktig för vårt land och måste fortsatt implementeras, snarare än att undergrävas.

Ett annat tilltagande problem är handeln med droger över internet, sk nätdroger. Det sker ofta helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet.  Och när narkotikaklassningen väl sker gör producenterna några smärre modifieringar i preparatet så att det ses som ett nytt, och därmed inte är ett redan narkotikaklassat preparat. På så vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och användningen av narkotika.

Ett effektivt sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och bruket av nätdroger vore att införa så kallad ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom förhindras tillverkare att lagligt kunna lansera liknande skadliga substanser.

Kritiker hävdar att det leder det till en del svårigheter och problem för den kemtekniska industrin och läkemedelsindustrin som måste få dispenser och undantagsregler för sin verksamhet, men familjeklassning verkar vara den enda kända vägen till att ligga steget före i kampen mot de nya nätdroger som ständigt kommer ut på den svenska marknaden.

Det här är två exempel på där jag i riksdagen varit pådrivande för att tydligt stävja de drogliberala krafterna. Den 14:e september hoppas vi på ditt stöd i den kampen.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot för Örebro Län

Artikeln publicerad i Karlskoga tidning 7 juli 2014