Trygghet och valfrihet för äldre

200x279px_Knegar_o_pensionär_alt 1Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits – vi har stärkt äldres rätt till värdighet, självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. Men mer behöver göras för att utveckla den gemensamt finansierade äldreomsorgen.

Kristdemokraterna har varit pådrivande för att sänka skatten för pensionärerna. I fem steg har vi sänkt skatten på pensioner med 16,5 miljarder sedan 2006. För en garantipensionär har skatten sänkts med drygt 8.000, vilket motsvarar en extra månadsutbetalning. Sittande regering har tack vare Kristdemokraternas engagemang i frågan sänkt skatten för pensionärer mer än någon annan regering före oss. Men vi vill mer.

Vi anser att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomster. Men det gäller också att förstå att saker och ting hänger ihop. Den helt avgörande faktorn både för att skapa resurser till äldreomsorgen och till en gynnsam utveckling av pensionerna är en fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling. Fler jobb ger mer resurser till välfärden. Det är med den insikten jobbskatteavdragen genomförts. En vänstervriden tillväxtfientlig politik kommer att slå hårt mot äldreomsorg och pensioner. Vi vill förhindra att så sker.

Kristdemokraterna går nu till val på en rad äldrereformer. De viktigaste är:

Fortsätt sänkt skatt på pensioner. I mån av budgetutrymme vill vi fortsatt prioritera sänka skatter för pensionärer under nästa mandatperiod.

Låt äldre bestämma själv. Vi vill tvinga kommunerna att tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen. Det är dags att valfrihetssäkra äldreomsorgen i hela landet. Det ska inte spela någon roll om du åldras i Örebro eller i Karesuando, äldres självbestämmanderätt måste vara lika självklar i hela landet.

Äldreboendegaranti. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats på särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en så kallad biståndsbedömning. Med ålderns rätt ska en person i en så relativt hög ålder kunna känna den tryggheten.

Matsatsning. För att omsorgen av våra äldre ska vara tillfredsställande är det oerhört viktigt att sätta press upp matkvalitén. Kristdemokraterna vill att mat och måltider ska vara ett verkligt prioriterat område för de kommunala insatserna inom äldreomsorgen. För att driva på utvecklingen föreslår vi ett statligt stimulansbidrag.

Inget annat parti har som Kristdemokraterna lyft äldrefrågorna. Man skulle kunna säga att Kristdemokraterna är det enda partiet som rent politiskt svarar upp mot den demografiska förändringen. I Sverige har nu, enligt SCB, runt 1 845 000 personer hunnit fylla 65 år. Det motsvarar drygt 25 procent av valmanskåren. Denna samhällsförändring verkar inte ha sjunkit in på allvar i stora delar av den politiska sfären och avspeglas inte i samhällsdebatten. Vi vill vara en garant för att äldrefrågorna också får den beskärda del av uppmärksamheten som de faktiskt förtjänar.

Alf Svensson, Gränna, f.d. Partiledare, Statsråd och EU-parlamentariker (KD)

Lars-Axel Nordell, Örebro, Riksdagsledamot (KD)

Ewa Sundkvist, Örebro, Oppositionslandstingsråd (KD)

–   Debattartikeln publicerad i Nerikes Allehanda måndag 8 sept 2014   –

RUT-avdraget har blivit en riktig succé

rutI söndagstidningen av NA skrev Per Åke Ek en mycket negativ debattartikel om ROT och RUT. Han lyckas med konststycket att i hela sitt långa inlägg inte med ett ord nämna syftet med både ROT och RUT-avdraget, nämligen att göra svarta jobb vita. Rutavdraget har nämligen minskat den svarta marknaden från drygt 70% till max 12%, enligt en nyligen publicerad analys av städföretagen själva baserat på skatteverkets statistik och rapporter.

Vit hemstädning och andra Rut-tjänster har gått från cirka 50 000 till 540 000 köpare sedan RUT-reformen genomfördes. RUT-avdraget har blivit en riktig succé. En tillväxtbransch träder fram. Genom att göra en riktad skattesänkning för städtjänster, fönsterputsning, gräsklippning etc. i hemmet kan också vanligt folk som inte har gott om pengar anlita RUT-tjänster. Reformen har dels gjort så att många familjer fått livspusslet att enklare gå ihop, och dels gjort en sektor där många som stått långt ifrån arbetsmarknaden, har kunnat få arbete. Man räknar idag med att cirka 16.000 personer har jobb i företag som har RUT-avdrag som huvudsaklig affärsidé. Många av dem är invandrarkvinnor, vilket på så sätt också gör RUT-avdraget till en betydelsefull integrationsåtgärd.

Som politiska företrädare måste vi ställa oss frågan om detta framgångsrecept går att införa och tillämpa på fler områden? Ett förslag som jag lagt i riksdagen är att införa ett RIT-avdrag, d.v.s. en skattereduktion för IT–tjänster i hemmen. Om det utformas på samma sätt som RUT och ROT skulle det halvera kostnaden för köparna. Tjänsteföretagarnas organisation Almega uppskattar att 400.000 hushåll på sikt skulle efterfråga RIT-tjänster. Inte minst i en tid av tilltagande IT-utveckling kommer en åldrande befolkning vara i behov av hjälp med olika typer av IT-stöd.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot (KD)