RUT-avdraget har blivit en riktig succé

rutI söndagstidningen av NA skrev Per Åke Ek en mycket negativ debattartikel om ROT och RUT. Han lyckas med konststycket att i hela sitt långa inlägg inte med ett ord nämna syftet med både ROT och RUT-avdraget, nämligen att göra svarta jobb vita. Rutavdraget har nämligen minskat den svarta marknaden från drygt 70% till max 12%, enligt en nyligen publicerad analys av städföretagen själva baserat på skatteverkets statistik och rapporter.

Vit hemstädning och andra Rut-tjänster har gått från cirka 50 000 till 540 000 köpare sedan RUT-reformen genomfördes. RUT-avdraget har blivit en riktig succé. En tillväxtbransch träder fram. Genom att göra en riktad skattesänkning för städtjänster, fönsterputsning, gräsklippning etc. i hemmet kan också vanligt folk som inte har gott om pengar anlita RUT-tjänster. Reformen har dels gjort så att många familjer fått livspusslet att enklare gå ihop, och dels gjort en sektor där många som stått långt ifrån arbetsmarknaden, har kunnat få arbete. Man räknar idag med att cirka 16.000 personer har jobb i företag som har RUT-avdrag som huvudsaklig affärsidé. Många av dem är invandrarkvinnor, vilket på så sätt också gör RUT-avdraget till en betydelsefull integrationsåtgärd.

Som politiska företrädare måste vi ställa oss frågan om detta framgångsrecept går att införa och tillämpa på fler områden? Ett förslag som jag lagt i riksdagen är att införa ett RIT-avdrag, d.v.s. en skattereduktion för IT–tjänster i hemmen. Om det utformas på samma sätt som RUT och ROT skulle det halvera kostnaden för köparna. Tjänsteföretagarnas organisation Almega uppskattar att 400.000 hushåll på sikt skulle efterfråga RIT-tjänster. Inte minst i en tid av tilltagande IT-utveckling kommer en åldrande befolkning vara i behov av hjälp med olika typer av IT-stöd.

Lars-Axel Nordell, Örebro
Riksdagsledamot (KD)