Felprioriterat av Alice Bah Kuhnke

PRESSMEDDELANDE
2014 10 17

– Tillgänglig kultur uppnås inte genom subventionerade entréavgifter. Vill man verkligen att alla ska få del av kultur behövs satsningar på bland annat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och digitalisering.

Det säger Lars-Axel Nordell, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av att nya kulturministern Alice Bah Kuhnke i dag presenterade del av höstbudgeten.

– Regeringens reform gynnar nästan uteslutande storstäderna. Det finns anledning att tro att detta sker på bekostnad av lokala angelägenheter i museernas verksamhet.

– Ansvaret för kulturens villkor ligger inte enbart på det offentliga utan de privata och ideella insatserna har enormt stor betydelse. Det ska finnas stora möjligheter för privata insatser och ideella initiativ, och därför vill Kristdemokraterna bland annat göra det skattemässigt förmånligt för företag och enskilda att finansiellt bidra till kultursektorn.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet.
Mobil: 070-770 83 10
Jonathan Gunnarsson
Handläggare
Mobil: 072-237 58 43

Lars-Axel Nordell ledamot i riksdagens kulturutskott

Pressmeddelande
Stockholm den 6 Oktober 2014

Riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell från Örebro har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i riksdagens kulturutskott för den kommande mandatperioden.

 – Jag är glad och stolt över att få förtroendet att fortsätta arbetet med de viktiga Kulturpolitiska frågorna, säger Lars- Axel Nordell, som varit partiets kulturpolitiske talesperson de senaste åren.

– Kulturen är viktig, den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet samtidigt som den ger oss förmågan att känna igen oss själva och se oss själva genom andras ögon.

– Jag är särskilt stolt över succén skapande skola, där elever får möta professionella kulturskapare i skolan. Det är utmärkt att Stefan Löfvén i regeringsförklaringen understryker folkbildningens och folkrörelsernas betydelser och att kulturen och skapandet ska stärkas i skolan.

– En viktig utmaning är att göra kulturen tillgänglig för alla också för personer med funktionsnedsättningar. Redan idag får statliga museer anslag för att kunna ha fri entré, inte bara för barn och ungdomar. Flera museer har dock valt att lägga pengarna på andra angelägna behov. Regeringens löfte om fri entré på statliga museer får inte ske på bekostnad av andra lokala angelägenheter i museernas verksamhet, säger Lars-Axel Nordell.

Ett dråpslag mot valfriheten o familjens självbestämmande

Löfvéns regeringsförklaring är ett dråpslagmot mot valfriheten och familjens självbestämmande och visar med tydlighet att i Löfvens Sverige får vi mer av symbolpolitik och mindre av valfrihet.

Regeringsförklaring är ett dråpslag mot familjers självbestämmande. Nu ska alla enligt Löfven jobba heltid, vårdnadsbidraget ska avskaffas och tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen ska öka.

Normen för hur en familj ska leva och se ut blir allt snävare. Föräldrarnas betydelse för barnens omsorg och välfärd negligeras helt och hållet. Det blir mindre tid för barnen och mindre av valfrihet. Kommunpolitikerna ska kunna stoppa exempelvis föräldrakooperativ som vill rädda en byskola. Detta är obegripligt.

Regeringsförklaringen uppvisar en total avsaknad av familje- och barnperspektiv. I Örebro kommun har Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet i full enighet infört såväl vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar som LOV, lagen om valfrihet, som fungerar alldeles utmärkt i framförallt den kommunala hemtjänsten. Nu ska vårdnadsbidraget skrotas liksom antagligen också LOV.

Vårdvalet var ändå Löfven tydlig med att han vill avskaffa, den reform som betytt allra mest för ökad tillgänglighet i primärvården avskaffas medan politikermakten ska öka. Han vrider därmed klockan tillbaka till en situation då vårdcentraler hade telefontider en timme per dag mellan kl 8 och 9. Möjligheten att själv påverka sin vård och äldreomsorg kommer kraftigt minska. Detta kommer att försämra vården.