Ett dråpslag mot valfriheten o familjens självbestämmande

Löfvéns regeringsförklaring är ett dråpslagmot mot valfriheten och familjens självbestämmande och visar med tydlighet att i Löfvens Sverige får vi mer av symbolpolitik och mindre av valfrihet.

Regeringsförklaring är ett dråpslag mot familjers självbestämmande. Nu ska alla enligt Löfven jobba heltid, vårdnadsbidraget ska avskaffas och tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen ska öka.

Normen för hur en familj ska leva och se ut blir allt snävare. Föräldrarnas betydelse för barnens omsorg och välfärd negligeras helt och hållet. Det blir mindre tid för barnen och mindre av valfrihet. Kommunpolitikerna ska kunna stoppa exempelvis föräldrakooperativ som vill rädda en byskola. Detta är obegripligt.

Regeringsförklaringen uppvisar en total avsaknad av familje- och barnperspektiv. I Örebro kommun har Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet i full enighet infört såväl vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar som LOV, lagen om valfrihet, som fungerar alldeles utmärkt i framförallt den kommunala hemtjänsten. Nu ska vårdnadsbidraget skrotas liksom antagligen också LOV.

Vårdvalet var ändå Löfven tydlig med att han vill avskaffa, den reform som betytt allra mest för ökad tillgänglighet i primärvården avskaffas medan politikermakten ska öka. Han vrider därmed klockan tillbaka till en situation då vårdcentraler hade telefontider en timme per dag mellan kl 8 och 9. Möjligheten att själv påverka sin vård och äldreomsorg kommer kraftigt minska. Detta kommer att försämra vården.