Felprioriterat av Alice Bah Kuhnke

PRESSMEDDELANDE
2014 10 17

– Tillgänglig kultur uppnås inte genom subventionerade entréavgifter. Vill man verkligen att alla ska få del av kultur behövs satsningar på bland annat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och digitalisering.

Det säger Lars-Axel Nordell, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av att nya kulturministern Alice Bah Kuhnke i dag presenterade del av höstbudgeten.

– Regeringens reform gynnar nästan uteslutande storstäderna. Det finns anledning att tro att detta sker på bekostnad av lokala angelägenheter i museernas verksamhet.

– Ansvaret för kulturens villkor ligger inte enbart på det offentliga utan de privata och ideella insatserna har enormt stor betydelse. Det ska finnas stora möjligheter för privata insatser och ideella initiativ, och därför vill Kristdemokraterna bland annat göra det skattemässigt förmånligt för företag och enskilda att finansiellt bidra till kultursektorn.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet.
Mobil: 070-770 83 10
Jonathan Gunnarsson
Handläggare
Mobil: 072-237 58 43