Lars-Axel Nordell ledamot i riksdagens kulturutskott

Pressmeddelande
Stockholm den 6 Oktober 2014

Riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell från Örebro har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i riksdagens kulturutskott för den kommande mandatperioden.

 – Jag är glad och stolt över att få förtroendet att fortsätta arbetet med de viktiga Kulturpolitiska frågorna, säger Lars- Axel Nordell, som varit partiets kulturpolitiske talesperson de senaste åren.

– Kulturen är viktig, den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet samtidigt som den ger oss förmågan att känna igen oss själva och se oss själva genom andras ögon.

– Jag är särskilt stolt över succén skapande skola, där elever får möta professionella kulturskapare i skolan. Det är utmärkt att Stefan Löfvén i regeringsförklaringen understryker folkbildningens och folkrörelsernas betydelser och att kulturen och skapandet ska stärkas i skolan.

– En viktig utmaning är att göra kulturen tillgänglig för alla också för personer med funktionsnedsättningar. Redan idag får statliga museer anslag för att kunna ha fri entré, inte bara för barn och ungdomar. Flera museer har dock valt att lägga pengarna på andra angelägna behov. Regeringens löfte om fri entré på statliga museer får inte ske på bekostnad av andra lokala angelägenheter i museernas verksamhet, säger Lars-Axel Nordell.