Regeringen Löfvéns idétorka

Medan Alliansregeringen hade kommit överens om ett regeringsprogram inför sitt tillträde har regeringen Löfvén varit närmast handlingsförlamad när det gäller att presentera regeringsförslag i form av propositioner.  De försökte driva igenom ett avskaffande av fritt vårdval inom hälso- och sjukvården men det gick på pumpen först i lagrådet och sedan i utskottet.

Vi lyckades avvärja ett nyval genom den s.k. decemberöverenskommelsen som kom till sedan SD hotat med att fälla varje regeringsbudget som inte rättade sig efter deras politik. Både Kristdemokraterna och övriga allianspartier har fått utstå mycket kritik för denna överenskommelse.

Det var ett svårt beslut men det var enda möjligheten för att undvika den uppenbara risken att försätta vårt land i en långvarig regeringskris.

Kritiker har hävdat att vi lagt oss platt på marken för Löfvén vilket är en felaktig beskrivning. Överenskommelsen gäller möjligheten för en regering att överhuvud taget få igenom en statsbudget. Jag är övertygad om att regeringen kommer att förlora många omröstningar i riksdagen fram till nästa val.