Min fråga om VA-lagstiftningen till Miljöminister Karolina Skog i riksdagens frågestund 22 sept 2016

 

I juni uppmärksammade 23 kommunalråd från olika delar av landet och från olika partier, däribland regeringspariterna,  bostadsminister Peter Eriksson på att lagstiftningen för vatten och avlopp blivit ett allvarligt hinder för bostadsbyggande utanför tätorter. Samtidigt försvårar lagstiftningen åtgärdandet av ett stort antal ej godkända enskilda avlopp.

Anläggningslagen krockar med vattentjänstlagens krav om att det alltid ska vara kommunalt ansvar för vatten och avlopp i större sammanhang.

Att hantera konsekvenserna av att lagarna krockar innebär enligt de 23 kommunalråden att byggnation med detaljplan utanför tätorter i praktiken omöjliggörs och försvårar åtgärdandet av ett stort antal ej godkända avlopp.

Min fråga till Miljöministern är: Kommer regeringen att revidera VA-lagstiftningen?

Statsrådet svarade att frågan verkligen var relevant och att regeringen blivit uppmärksammad på problemet.

I min uppföljande fråga till statsrådet gav jag ett exempel aktuellt från verkligheten:
Norrtälje kommun har 388 områden som enligt vattentjänstlagen borde få kommunalt vatten och avlopp. Fram till 2023 kommer kommunen att åtgärda 12 områden. För att finansiera detta höjer de VA-taxan med 5 procent årligen.

Därefter har Norrtälje 366 områden kvar. Enligt kommunens stadsbyggnadsdirektör kommer kommunen aldrig kunna leva upp till vattentjänstlagens nuvarande krav. Och detta utan att det byggs ett enda hus till på landsbygden. Lagen måste revideras!!!

Hur ser regeringens tidsplan för detta ut?

Statsrådet svarade att hon inte kunde ange någon tidsplan.