Fråga om bredband över kommungränsen

Jag ställde en fråga för en stund sedan till Anna Johansson men det blev av någon anledning Ibrahim Baylan som svarade på den.

Frågan handlade om tillgången till bredband där jag sade att tillgången till stabilt bredband med hög hastighet är en förutsättning för att människor i hela landet ska kunna driva företag, jobba och studera på distans. Jag påpekade att Kristdemokraterna satsat 50 milj mer än regeringen 2017-2020 på bredbandsutbyggnad. Men för att Sverige år 2020 ska kunna nå målet om att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s krävs att onödiga hinder tas bort.

Jag frågade om regeringen är beredd att presentera ett förslag där kommunala stadsnät ges rätt att överträda kommungränsen med sin verksamhet. Det skulle gynna framförallt mindre kommuner.

I min följdfråga påpekade jag att många kommuner idag rundar lokaliseringsprincipen genom att bilda gemensamma bolag, men lagstiftningen är alltjämt rådande. Vore det inte rimligt att stadsnäten på samma sätt som kommunala energibolag undantas från hindret att gå över kommungränsen?