CV

Lars-Axel Nordell,  född 7 augusti 1952 i Sundsvall och uppvuxen i Lillhärdal i Härjedalen. Efter en period av två och ett halvt år i Stockholm bosatt i Örebro sedan 1976.

Utbildning

 • Grundskola i Lillhärdal och Sveg 1969 (examensår)
 • Gymnasieutbildning Naturvetarlinjen i Sveg 69-73
 • VTP-tjänstgöring med inledande kommunal förvaltningsutbildning och därefter fritidsledare vid Täby Skoldaghem 73-74
 • Praktiktjänstgöring vid Frivården i Örebro VT-1978
 • Socionomutbildning i Örebro dec 1978
 • Grundkurs IT, Örebro Universitet, jan 2004
 • IT och Demokrati, Örebro Universitet, jan 2004
 • Filosofi A, Etik, Örebro Universitet, jan 2004
 • Filosofi A, klassiska problem, Örebro Universitet, april 2004
 • Interaktiv web-hantering, Örebro Universitet, dec 2004
 • Kulturgeografi AI, Örebro Universitet, jan 2005
 • Filosofi A, nutida strömningar, Örebro Universitet, juni 2005
 • Filosofi A, argumentationsanalys, Örebro Universitet, nov 2005

Yrkesmässiga meriter

 • Fritidsledare kvällstid i Lillhärdal 1971-1972
 • Konstnärligt arbete med monumentala skulpturer i Stockholm somrarna 1968-1972
 • Lärare och lärarassistent, Hagalundsskolan i Solna 1974-1975
 • Extraarbete som vaktmästare resp assistent vid olika sociala institutioner i Örebro 1976-1977
 • Assistent vid ungdomshemmet Ulfsbergsgården, Rönninge, sommaren 1976 och vid
 • Båtshagens kriminalvårdsanstalt, Frövi, sommaren 1978
 • Valledare för linje 3 i Örebro län inför folkomröstningen om Kärnkraft våren 1980
 • Assistent vid Frivården i Örebro 1980-1981.
 • Partiombudsman Örebro län 1979-1991 i kombination med uppdraget som oppositionsråd och assistent vid Frivården
 • Oppositionsråd i Örebro läns landsting 1983-2002
 • Regionpolitisk utvecklingssekreterare för kristdemokraternas riksorganisation 2003-2006
 • Verksamhetschef för studieförbundet NBV i Örebro län maj 2006-dec 2008
 • Riksdagsledamot sedan jan 2009

Offentliga uppdrag

 • Direktvald ledamot av Örebro läns landsting och Kristdemokratisk gruppledare 1982-2002
 • Ersättare och därefter ordinarie i landstingsstyrelsen 1983-2002 och 1999-2002 ledamot av landstingsstyrelsens Arbetsutskott, AU
 • 2:e vice ordförande i Landstingets Miljö- och Hälsopolitiska delegation 1992-1994
 • Ledamot av Landstingets Hälso- och sjukvårdspolitiska delegation 1995-1998
 • 2:e vice ordförande i Landstingets Regionala beredning 1999-2002
 • Styrelseledamot i Landstingsfastigheter AB 1992-1994
 • Ledamot i Länsstyrelsens styrelse 1995-1998 samt ersättare1999-2002
 • Ledamot i Länsarbetsnämndens styrelse 1999-2001
 • Vice ordförande i Landstingsförbundets Regionala beredning 1999-2001
 • Ledamot i SKL:s (Kommun- och Landstingsförbundets) beredning för Tillväxt och Regionutveckling 2001-2002
 • Ersättare i Nikolai kyrkoråd 1994–1997
 • Ledamot i Carrefor Central Swedens styrelse 1998-2002
 • Ersättare i EU:s övervakningskommitté för Leader+ -projekt 2001-2004.
 • Ersättare i Örebro läns landstings fullmäktige 2002-2006
 • 2:e vice ordförande i landstingets beredning för funktionshinder och handikapp 2003-2006
 • Ledamot i Regionförbundets fullmäktige 2006-2010
 • Ledamot av Strukturfondspartnerskapet för Östra mellansverige 2008-2009
 • Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott 2010-2012
 • Ledamot i riksdagens kulturutskott från och med 2012
 • Ersättare i riksdagens Trafikutskott, Socialutskott och Kulturutskott 2009-2010
 • Ersättare i riksdagens Socialutskott och Konstitutionsutskott 2010-2014.
 • Ersättare i riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott och Konsittutionsutskottet sedan 2014

Statliga utredningar

 • Fängelseutredningen SOU 1993:76, SOU 1994:5 (1992-1994)
 • Regionberedningen SOU 1993:97, SOU 1995:27 (1992-1995)

Förtroendeuppdrag övrigt

 • Ordförande för KDU i Örebro kommun 1977-1979
 • Ledamot och därefter kassör i Folkkampanjen mot atomkraft 1979-1980
 • Ledamot i styrelsen för Nikolai Hem- och Skola 1990-1993
 • Ordförande för Kristdemokraterna i Örebro län 1990-1994 och därefter som landstingsråd adjungerad till styrelsen fram till och med 2002
 • Ledamot och därefter ordförande i partiets valberedning 1987-1991
 • Ordförande i Strategikommittén 1986-1987
 • Sekreterare i partiprogramkommissionen 1985-1986 och i programgrupp för energipolitik 1980-1981.
 • Ordförande i vårdpolitisk programgrupp 1991 och 1998
 • Ordförande i Regionpolitiska kommittén 1993-1994.
 • Ledamot av Kristdemokraternas Landstingspolitiska råd, LPR, 1999-2002, samt 2003-2006 adjungerad till LPR som Regionpolitisk Utvecklingssekreterare
 • Ordförande i Örebro Läns Nykterhetsförbund 1995-1998
 • Ledamot, kassör och därefter vice ordförande i Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, i Örebro län 1993-2005
 • Ledamot av Pingstkyrkans styrelse i Örebro sedan 1994-1999 och under perioden 1996-1998 ordförande
 • Ledamot i ArkivCentrums styrelse för Örebro län sedan 2008
 • Ledamot i Blåbandets centralstyrelse 2003-2006 samt vice förbundsordförande 2009-2013
 • Ordförande i Riksdagens nykterhetsgrupp sedan 2010
 • Ledamot i styrelsen för Ansvar För Framtiden 2010-2013
 • Ledamot i Nykterhetsrörelsens Landsråd, SLAN från 2013
 • 2:e vice ordförande för Kristdemokraterna i Örebro län sedan 2013 efter att som riksdagsledamot ha varit adjungerad till styrelsen 2009-2013