Lucka nr 22

Gåvor ska uppmuntras

Byråkrater bör ej hindra det civila samhället
Det finns sätt att stödja och uppmuntra i stället

Engagemanget i föreningar och annat ideellt arbete är viktigt för ekonomin i vårt samhälle. Det offentliga måste ha till uppgift att underlätta detta. Sverige måste därför säga ett bestämt nej till hotet från EU om att belägga den ideella sektorn med moms. För att underlätta bör staten också utvidga reformen med att man kan dra av på skatten för gåvor till ideella organisationer, så att nivån höjs och fler organisationer räknas in.

Kristdemokraternas reform om gåvoskatteavdraget är aktuellt inte minst nu i juletid. Flera organisationer berättar om hur de fått större möjligheter att hjälpa människor tack vare det ökade givandet till följd av avdraget. I en motion till riksdagen föreslår jag att det här utökas och att vi fortsätter att värna det civila samhället.

 

Korvvagn vid fotbollsmatch. Foto: Bengt Flemark CC BY-SA

Föreningarnas insatser ska uppskattas, inte beskattas. Att belägga dem med moms är fel väg att gå.

Det här är den tjugoandra luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

God julhelg önskar jag dig!

Staten ska stödja inte sätta käppar i hjulet

Den ideella sektorn har, vid sidan av den privata- och den offentliga sektorn, en viktig roll i samhället. Ur ett folkhälsoperspektiv är inte minst Nykterhetsrörelsen och dess medlemmar en omistlig resurs i kampen mot alkohol och andra droger och dess allvarliga skadeverkningar.

Självklart ska staten uppmuntra och understödja detta arbete men faktum är att statsbidraget till det viktiga förebyggande alkoholpolitiska arbetet successivt minskat genom att fler ”sociala organisationer” tillkommit som får dela på anslaget. Detta är inte rimligt.

Förutom offentliga bidrag är det i de flesta länder vanligt att staten uppmuntrar medborgarna att stödja det civila samhället genom avdragsrätt för ideella gåvor.

I och med att gåvoskatteavdraget infördes vid årsskiftet har ett viktigt principiellt genombrott skett. Efter 50 års diskussion har nu Sverige som sista land i Europa infört avdragsrätt för ideella gåvor. Förväntningarna från nykterhetsrörelsen och övriga civila samhället har varit stora att denna reform skulle kunna innebära ett ordenligt tillskott. I Norge ökade t ex givandet med hela 30 procent när de införde avdragsrätt.

Men tyvärr är reformen i Sverige försedd med kraftiga begränsningar både vad gäller beloppsgränser och omfattning. Medan Norge nu överväger att höja maxgränsen för avdrag från 12.000 till 25.000 kr per år får vi i Sverige som mest göra avdrag för gåvor upp till 6.000 kr.

Inga företag får göra avdrag och det är bara sk hjälpverksamhet eller främjande av vetenskaplig forskning som kan komma ifråga och mottagarna måste på förhand ha godkänts av Skatteverket. Som om inte dessa inskränkningar vore nog har nu skatteverket valt att ytterligare inskränka reformen till att enbart gälla sk ”ekonomiskt behövande”.

Beslutet att införa avdragsrätt är definitivt ett viktigt genombrott men med nuvarande begränsningar kommer ytterst få ideella organisationer att kunna passera genom nålsögat. Vi kan glädja oss åt att hjälporganisationer som t ex Erikshjälpen blivit godkända och där upplever man redan ett stort intresse från många att använda denna möjlighet. Men det viktiga förebyggande drogpolitiska arbetet som t.ex. nykterhetsrörelsen gör kan uppenbarligen inte komma ifråga med nuvarande regler.

För att reformen inte ska bli ett misslyckande krävs dels att regeringen redan nu tydliggör för skatteverket vad som skall gälla så att fler verksamheter kan omfatta avdragsrätt. Nästa steg måste vara att höja beloppsgränsen för avdraget, utvidga reformen till att gälla ideell verksamhet över lag samt att även tillåta företag att ge ideella gåvor som ett led i företagens sociala ansvarstagande.

Vid den allmänna motionstiden i riksdagen lämnade jag, tillsammans med två partikamrater in en motion om avdragsrätten som du kan läsa om här.

Avdragsrätt på gåvor ökar givandet

Kristna Socialdemokrater förespråkar en inskräknt värld

– Artikel införd i Nerikes Allehanda 25 april 2010 –
Broderskaparen Harald Lundberg vädjar – mot bättre vetande – om att Kristdemokraterna slopar kravet på avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer (NA 18/4). Att företagares och enskildas givmildhet ska straffbeskattas verkar vara en gängse syn inom vänsterrörelsen.

Tänk dig att du som ägare till ett fåmansbolag kommit överens med dina anställda om att ge en gåva till Stadsmissionen istället för dela ut julklappar på personalfesten. Det som kommer att hända då är att du inte får räkna det som kostnad i företaget, utan du beskattas för det som om det vore en utdelning från bolaget. Nuvarande regler ger alltså en skatt för bolaget och privatpersonen på tillsammans 68 procent. Ger du istället gåvan till de anställda blir det avdrag i företaget och sänkt bolagsskatt. Helt okej i vänsterkartellens värld där samhället stavas offentlig sektor och där ivata och ideella sektorn bara är en fotnot i protokollet.

Det är en inskränkt värld som de kristna socialdemokraterna är med och förespråkar. Med en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle julgåvan till Stadsmissionen behandlas på samma sätt som julgåvan till de anställda. Det skulle öka givandet till ideell verksamhet avsevärt och inte minst – beroendet till staten skulle minska.

Sverige är i dag det enda landet i Europa som inte har någon form av avdragsrätt för gåvor eller sponsring till ideella organisationer och forskning. Ett intressant exempel är Norge, där gåvoavdraget ledde till att gåvogivandet ökade med över 30 procent.

Harald Lundberg antyder att Kristdemokraterna inte har kunnat hålla sina vallöften och därmed bör undvika att ge nya. Var har den gode broderskaparen varit de senaste åren? Vi införde vårdnadsbidraget år 2008 och arbetar nu för att det ska höjas. Vi avskaffade fastighetsskatten, som skapade oro för stigande taxeringsvärden och som gjorde att människor tvingades flytta från sina hem och där vanliga människor aldrig kunde fatta varför de skulle betala skatt på teoretiska inkomster. Tre och ett halvt år efter att Alliansregeringen tillträdde kan det konstateras att av de 57 punkter som fanns i vårt Garantibevis vid valet 2006, är 93 procent av dem klara eller på gång.

På Kristdemokraternas initiativ tillsattes gåvoincitamentsutredningen som ligger till grund för ett förslag som beräknas inbringa cirka 800 nya miljoner kronor till den ideella sektorn. Ett förslag som dock är blygsamt i ett internationellt perspektiv. Vi har inte fått igenom allt – det är en del av arbetet i allians.

Uppenbarligen tror Lundberg att hans eget partis vallokomotiv är ensamma regeringsalternativ. Tydligen saknas tågmästare Ohly i den önskedrömmen.

Lars-Axel Nordell (KD)