Fortbildning av förare i utryckningsfordon

Sammanfattning av nedanstående riksdagsmotion
Bussförare och förare av tung lastbil i yrkestrafik omfattas av krav på särskild utbildning och yrkeskompetensbevis enligt ett EU-direktiv. Detta gäller inte förare av utryckningsfordon. Framförallt har polisen drabbats av många trafikolyckor de senaste åren. Det europeiska kravet om yrkeskompetensbevis borde gälla även för utryckningsfordon.

Trafikcentret i Kumla har idag ett färdigt utbildningsprogram för förare av utryckningsfordon och skulle kunna ta emot 2 000 elever per år. Utbildningsmöjligheterna i Örebro utgör en nationell resurs för ett standardiserat och återkommande kunskapslyft för landets förare av utryckningsfordon.

Motionen 2009/10:kd771
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon.

Motivering
1 800 olyckor med polisbilar har inträffat i Sverige de senaste tio åren. Det visar Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, i sin forskning. Antalet olyckstillbud har legat på en konstant nivå under många år, trots att både bilar och trafikmiljö förändrats. Tusentals människor ha drabbats av dessa olyckor, om man räknar in medtrafikanter och familjemedlemmar. Det är en ohållbar situation.

Idag saknas nationella krav på fortbildning för framförande av utryckningsfordon det vill säga, polis, ambulans och brandbil. Bussförare och förare av tung lastbil i yrkestrafik omfattas sen en tid tillbaka av krav på särskild utbildning och yrkeskompetensbevis enligt ett EU-direktiv. Men det gäller inte förare av utryckningsfordon. Det europeiska kravet om yrkeskompetensbevis borde gälla även för utryckningsfordon.

Trafikcentret i Kumla har idag ett färdigt utbildningsprogram för förare av utryckningsfordon och skulle kunna ta emot 2 000 elever per år. Utbildningsmöjligheterna i Örebro utgör en nationell resurs för ett standardiserat och återkommande kunskapslyft för landets förare av utryckningsfordon. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 16 september 2009

Lars-Axel Nordell (kd)

Polisen sämre trafikutbildad än bussförare

Nyligen besökte jag Trafikcenter i Kumla, norra Europas största körupplevelseanläggning för trafikutbildning, som de kallar sig. Det är en 44 hektar stor anläggning som årligen utbildar ca 11.000 yrkes- och privatförare. Eleverna får bl a lära sig halkkörning, alpkörnng, terrängkörning, Eco Driving, mörkerkörning, transport av miljöfarligt gods mm. De tar också den digitala tekniken till hjälp och har fyra stora simulatorer och fem mindre.

Besöket var föranlett av att jag i januari ställde en skriftlig fråga till Justitieministern om hon avsåg att verka för ett utökat utbildningsprogram för sk blåljusförare. Jag menar att när det inträffat ca 1800 olyckor med polisbilar i vårt land de senaste tio åren då måste det satsas på utbildning för att förebygga nya olyckor. Innan Beatrice Ask hann svara på frågan skedde tre olyckor med polisbilar bara i Örebro län under samma vecka.

Justitieministern svarade att det är en självklarhet att poliser ska ha den utbildning som krävs för att framföra utryckningsfordon på ett trafiksäkert sätt. Hon påpekade att det inom rikspolisstyrelsen pågår en översyn av förarutbildningen.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och Christer Philipson, fd trafiksäkerhetssamordnare vid Polismyndigheten i Västra Götaland undrar i en debattartikel varför polisbilsförare ska vara sämre utbildade än buss- och lastbilsförare? Enligt en ny lag som vilar på ett EU-direktiv omfattas redan idag bussförare, och från september -09 även förare av tung lastbil i yrkestrafik, av kravet på särskild utbildning och yrkeskompetensbevis. Självfallet bör det europeiska kravet om yrkeskompetensbeviset också gälla förare av utryckningsfordon.

Trafikcenter i Kumla, som idag utbildar såväl bussförare som förare av tung lastbil i yrkestrafik, har ett färdigt utbildningsprogram för just sk blåljusförare, dvs polis, ambulans och räddningstjänst och de skulle kunna ta emot 2.000 poliser för utbildning per år.