Lucka nr 22

Gåvor ska uppmuntras

Byråkrater bör ej hindra det civila samhället
Det finns sätt att stödja och uppmuntra i stället

Engagemanget i föreningar och annat ideellt arbete är viktigt för ekonomin i vårt samhälle. Det offentliga måste ha till uppgift att underlätta detta. Sverige måste därför säga ett bestämt nej till hotet från EU om att belägga den ideella sektorn med moms. För att underlätta bör staten också utvidga reformen med att man kan dra av på skatten för gåvor till ideella organisationer, så att nivån höjs och fler organisationer räknas in.

Kristdemokraternas reform om gåvoskatteavdraget är aktuellt inte minst nu i juletid. Flera organisationer berättar om hur de fått större möjligheter att hjälpa människor tack vare det ökade givandet till följd av avdraget. I en motion till riksdagen föreslår jag att det här utökas och att vi fortsätter att värna det civila samhället.

 

Korvvagn vid fotbollsmatch. Foto: Bengt Flemark CC BY-SA

Föreningarnas insatser ska uppskattas, inte beskattas. Att belägga dem med moms är fel väg att gå.

Det här är den tjugoandra luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

God julhelg önskar jag dig!

Samhället är större än offentlig sektor

Jag är så trött på alla som sätter likhetstecken mellan den offentliga sektorn och samhället. De som gör det försöker uppenbarligen monopolisera det offentliga och förminska betydelsen av de två övriga samhällssektorerna. Detta är allvarligt inte minst mot bakgrund av att det är genom ett fungerande näringsliv vi kan finansiera den offentliga sektorn.

Man brukar tala om de tre samhällssektorerna; den ideella sektorn, den privata sektorn och den offentliga sektorn. Den idella sektorn som också brukar kallas civila samhället innehåller bl a 200.000 föreningar i vårt land. Hela 86% av befolkningen är med i en eller flera föreningar.

Den privata sektorn dit näringslivet hör genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg.
Den offentliga sektorn är till största delen skattefinansierad och har hand om viktiga välfärdsområden. Samhället är med andra ord betydligt större än den offentliga sektorn.

Ibland hör man uttryck som ”samhällets fel” eller att ”det är samhällsfinansierat”. De som säger så menar inte att det är näringslivets sak att ansvara för eller betala utan de åsyftar den offentliga sektorn.

Vi kan skratta åt sportgrodan ”Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, pressen och inte minst media välkommen.”, eftersom pressen tillhör media. Men det är lika fel att säga ” Jag hälsar representanter för idrottsrörelsen, näringslivet och samhället välkommen”, eftersom både näringslivet och idrottsrörelsen är viktiga delar av samhället.