Lucka nr 8

Bygg ett Raoul Wallenberg-museum


Vi bör hedra minnet av denne man
Som räddade judar och sedan försvann

Under sju månader lyckades den unge legationssekreteraren Raoul Wallenberg rädda tiotusentals judar undan nazisternas besinningslösa mördande, innan han arresterades i januari 1945 av de sovjetiska styrkor som intog Budapest. Hans exempel är så starkt, hans öde så unikt, att personer världen över har bildat Raoul Wallenberg-föreningar, och minnesmärken över hans gärning finns både när och fjärran.

Bronsstaty utanför Western Marble Arch Synagogue i London. Foto: mira66 CC BY-SA

År 1981 blev Raoul Wallenberg hedersmedborgare i USA, 1985 i Kanada och 1986 i Israel. Faktiskt är Raoul Wallenberg den mest kände svensken utanför Sveriges gränser – men känner vi själva till honom?

Raoul Wallenbergs insatser har i år uppmärksammats i samband med Raoul Wallenberg-året 2012. Men vad händer nu när året är slut?

För att vi ska kunna minnas och hålla minnet levande behövs också artefakter, föremål, som finns för allmänt beskådande. Det behövs någonstans där berättelsen om Raoul Wallenberg kan pågå ostört, utan att packas ihop och ställas undan i förråd, när året gått.

Sverige behöver en plats där vår historia under andra världskriget kan få vara i centrum, och där Raoul Wallenbergs gärning utifrån Sveriges neutrala hållning, kan få lysa, så som den är ett lysande exempel i resten av världen.

Sverige behöver exemplen på civilkurage. Kristdemokraterna vill se ett samhälle där fler tar ansvar och där vi bryr oss om varandra. Människor väljer alltför ofta att titta bort när man ser något oroande. Kanske av rädsla, men också för att man helt enkelt inte bryr sig. Ingen vill bli inblandad. Men vi kan inte avsäga oss vårt gemensamma ansvar. Någon måste larma när ett brott begås. Någon måste säga ifrån när någon utsätts för kränkningar.

Ett Raoul Wallenberg-museum kan vara både en källa till kunskap om Raoul Wallenbergs insatser och öde, och en inspiration för besökaren – ett exempel på en människa med civilkurage som räddade tiotusentals oskyldiga offer från en säker död.

Det här är den åttonde luckan i min adventskalender. Här skriver jag varje dag fram till julafton om aktuell politik. Se till att du inte missar något. Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

En fortsatt glad advent önskar jag dig!

Politisk ABC-bok

Bokstäverna A, B och C i min ABC-bok

Bokstaven A ur min politiska ABC-bok från förra valet. Ett personvalsmaterial med rim och illustration för varje bokstav inspirerad av Lennart Hylands ABC-bok från 60-talet.

Barn är inte små vuxna utan just barn med behov av hjälp och stöd från föräldrar och vuxenvärlden för att få en så bra start i livet som möjligt. Trygga barn skapar ett tryggare Sverige. Vi vill ha ett samhälle där familjen ses som den grundläggande gemenskapen och där det finns mer tid för barnen.

Vi får inte acceptera att en person som offrar sin egen bekvämlighet för att bistå en människa i nöd straffas för detta. Istället borde det vara en självklarhet att samhället uppmuntrar engagemang och solidaritet.
Kristdemokraterna har efterlyst en lagstiftning om civilkurage, där vi som medmänniska efter förmåga och utan fara för eget liv och hälsa ska ha skyldighet att hjälpa. Det skulle leda till ökat engagemang och i förlängningen minskad brottslighet och ett ökat förtroende för rättsväsendet.