KD ska vara de realistiska Europavännernas röst

Kristdemokraterna är det parti som tydligast, och på ett genomgripande ideologiskt plan, försvarar europatanken. Tanken om att de europeiska nationerna har en naturlig idéburen och kulturell gemenskap som gör oss ömsesidigt beroende av varandras väl och ve. Att det var kristdemokraterna Jean Monnet och Robert Schuman som grundade EU är också något vårt parti gärna lyfter fram.  EU som organisation har många viktiga roller att spela. Som försvarare av fred, miljö och handel har europeiska unionen länge gjort, och fortsätter att göra, stora insatser.

Exemplen på detta är många.  Utvidgningen av unionen att omfatta många av de forna sovjetrepublikerna är en historisk framgång som det inte nog går att understryka vikten av. På bred front har de nya medlemskapen ökat människors frihet, etablerat rättsstater och skyddat minoriteter. Samförstånd har ersatt motsättningar, järnridån är borta och krig är närmast otänkbart. EU:s roll för det allmänna välståndet tåls också att understrykas. Den inre europeiska marknadens har spelat en omistlig roll för tillväxt, jobb och välfärd.

Listan över positiva effekter av EU-medlemskapet kan onekligen göras lång. Trots problem och kriser utgör EU i dag ett fundament i uppbyggnaden av Sveriges säkerhet och välstånd. Som kristdemokrater känner vi en stolthet över detta.  Grundarna av EU drevs av en vision om samförstånd men betonade att samarbetet inte skulle ersätta Europas självständiga stater – länder och folk skulle komplettera varandra. I den andan är det viktigt att ständigt pröva vilka beslut som hör hemma på högsta nivå och vilka som kan fattas närmare medborgarna.

Den mellanstatliga debatten i Europa präglas idag av krav på gemensam finanspolitik och överstatlig beskattning. Det är en debatt som kommer i spåren av eurokrisen, men lösningen på Europas problem kan inte alltid vara mer centralisering. Det måste vara möjligt att rulla tillbaka makt från Bryssel till medlemsstaterna.

Att verka för en union där samförstånd och samarbete går hand i hand med respekt för olikheten är en angelägen uppgift. Den kristdemokratiska utmaningen i det kommande EU-valet blir att kombinera visionen om ett starkt och framtidsinriktat EU med ett konstruktivt ifrågasättande.

Att bejaka EU:s viktiga roll för att nå framgång i frågor som rör exempelvis freden, miljön, bekämpandet av trafficking och gränsöverskridande brottslighet går absolut att kombinera med att vara en gränsvakt mot onödig centralisering.

Inom Kristdemokraterna läggs just nu sista handen vid ett nytt Europapolitiskt program som kommer behandlas internt och sedan ligga till grund för den kommande valrörelsen. Programmet bygger på den gemensamma kristna värdegrund som finns i Europa och på övertygelsen om alla människors okränkbara värde.

Det sägs ibland att det inte finns någon skillnad mellan partierna i europapolitiken. Visst är samförståndet många gånger större än i riksdagen, men visst finns det olikheter. Vår förhoppning är att Kristdemokraternas i EU-valrörelsen blir de realistiska europavännernas röst. Fjärran från Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas populistiska bild av EU som roten till allt ont, men också långt från de partier som ibland allt för naivt agerar ja-sägare till Bryssels påbud.

Lars Adaktusson (kd)
Kandidat i Europaparlamentsvalet

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsman, Örebro län

Artikeln publicerad i Nerikes Allehanda 6 sept 2013

Lucka nr 13


Sedan 2004 får en person som fyllt 20 år vid varje tillfälle föra in 230 liter alkohol från annat EU-land till Sverige. Sedan dess har EU antagit en alkohol-strategi och folkhälso-perspektivet har vunnit mark och acceptans. Sverige bör, utifrån vår långa erfarenhet av en framgångsrik restriktiv alkohol- och narkotikapolitik och utifrån EU:s egen alkoholstrategi, ta initiativ till sänkta införselkvoter (de s.k. indikativa nivåerna) mellan EU:s medlemsländer.

Länk till min riksdagsmotion: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02Sk417

Jag står på andra plats på valsedeln – nedifrån räknat

Idag deltog jag i en EU-debatt på Kävesta folkhögskola tillsammans med folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna och vänstern. I den inledande presentationsrundan berättade jag att jag står på andra plats på Kristdemokraternas Europavalsedel – nedifrån räknat! Detta avspända och skämtsamma inslag i presentationen uppskattades av eleverna och jag fick dagens första applåd.

Det blev en bra stämning och debatten blev faktiskt ganska klargörande även om vänstern som vanligt försökte skära EU-kritiska pipor i vassen, en strategi som jag inte tyckte lyckades särskilt bra.

EU -ett Kristdemokratiskt projekt
Jag markerade upp EU som i grunden ett Kristdemokratiskt projekt genom att lyfta fram EU:s fäder de båda Kristdemokraterna Konrad Adenauer och Robert Schuman. Jag underströk också att valet inte handlar om ja eller nej till Europa eller graden av EU-skepticism som partier eller enskilda ledamöter kan uppbåda. Valet handlar faktiskt om vilka värderingar det blir som ska styra europapolitiken de närmaste fem åren samt vilka personer som vi vill ska företräda oss i Bryssel.

Det är dags att inse att Sverige är en del av Europa och vår politik behövs också på Europanivå. Idag representerar 19 av EU:s 27 regeringschefer den Kristdemokratiska gruppen som är den största partigruppen i Europaparlamentet.

Ett färgstarkt Europa
Min personvalsfolder har rubriken ”ett färgstarkt Europa”. Det europasamarbete jag vill se ska vara kraftfullt och präglas av mångfald och ha stora utvecklingsmöjligheter. Självfallet ska den viktiga subsidiaritetsprincipen vara grunden för maktfördelningen såväl inom Sverige som i hela EU-strukturen.

Jag trivs utmärkt på bänk 268 i riksdagen, men tycker du som jag att miljö- och fredsfrågorna tillsammans med drogpolitiken och den internationella brottsligheten är några av de allra viktigaste ger Du mej och Kristdemokraterna din röst i Europaparlamantsvalet den 7 juni. Och som sagt, jag står på andra plats på valsedeln, nedifrån räknat.