Garantipensionärerna har fått en extra månadsinkomst

– Debattartikeln publicerad i NA den 21 sept 2013 –

Under de sju år som vi kristdemokrater varit med och regerat Sverige har skatten för pensionärer sänkts med över 16 miljarder kronor. För 99 procent av pensionärerna innebär det minst 500 kronor ytterligare – varje månad. En garantipensionär har fått en extra månadsinkomst om året. 

Ekonomin hos landets pensionärer ser olika ut. Många pensionärer, inte minst en del som nyligen lämnat arbetslivet, har en god ekonomisk situation. Andra tvingas vända på varje krona för att få pengarna att räcka.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som håller ihop. Våra skattesänkningar ger därför mest till dem som har minst. För en garantipensionär, inte sällan en ensamstående kvinna, innebär skattesänkningarna drygt en extra månadsinkomst per år. Tillsammans med uppräkningen av pensionerna och höjda bostadstillägg har garantipensionärernas disponibla inkomst ökat med cirka 1 900 kronor per månad sedan Alliansen fick regeringsmakten. Därutöver har vi infört ett dubbelt jobbskatteavdrag för äldre som vill och kan fortsätta jobba efter 65-årsdagen.

Regeringen får ibland kritik för att pension och förvärvsinkomst beskattas olika. Vi kristdemokrater har stor förståelse för önskemålet om lika skatt oavsett pension eller lön. Samtidigt är det viktigt att minnas bakgrunden. Alliansen tog över ett Sverige där alldeles för många människor stod utanför arbetsmarknaden, där sjukskrivningstalen var hisnande och där den socialdemokratiska regeringen fokuserade mer på att gömma undan arbetslösheten än att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Både löntagare och pensionärer betalade högre skatter än i dag.

Ingenting är så skadligt för pensionernas långsiktiga utveckling som ett växande utanförskap. Om antalet arbetade timmar minskar försämras också pensionerna. Därför är åtgärder som skapar nya jobb också gynnsamma för pensionärerna. De jobbskatteavdrag regeringen genomfört har varit centrala i arbetet med att öka antalet arbetande timmar i svensk ekonomi. Över 200 000 svenskar har – mitt i den globala ekonomiska krisen – gått från utanförskap till arbete. Utan våra jobbskapande reformer hade pensionärerna drabbats betydligt hårdare av krisen.

Med detta sagt vill vi kristdemokrater ändå vara tydliga med att olika beskattning på lön och pension inte ska vara normaltillståndet. När utanförskapet minskar och de offentliga finanserna tillåter vill vi successivt minska skillnaden i beskattning.

Tack vare oss kristdemokrater har detta också blivit regeringens politik. När vi nu föreslår ytterligare skattelättnad för pensionärer är det för femte gången. Bara sedan valet 2010 har skatten för pensionärer sänkts med drygt 11 miljarder kronor. Ingen behöver tvivla på att vi fortsätter kämpa för pensionärerna.

Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Ewa Sundkvist, Oppositionsråd i Örebro läns landsting, Kritdemokraterna
Lennart Bondeson, Kommunalråd i Örebro kommun, Kristdemokraterna

Patienten är den verkliga vinnaren!

Bilden visar utvecklingen från sept 2008 till nov 2009 och vidare till första kvartalt 2010 vad gäller genomsnitt av besök och operationer.

Regeringens och socialminister Göran Hägglunds kömiljard för att korta vårdköerna har blivit en succé. Det är glädjande att nästan alla landsting inklusive Örebro läns landsting har klarat regeringens krav vad gäller första kvartalet och får nu dela på 250 miljoner kronor.

Patienter som väntar på besök mer än 90 dagar har på ett år minskat med 51% från 60.134 till 29.258 patienter i kö. Motsvarande siffra för behandling/operation är 46% en minskning från 17.468 till 9.397 patienter.

Även om landstinget dragit vinstlotten och genom att ha kontroll på sina vårdköer och lyckats halvera dem så är det ändå patienten som är den verkliga vinnaren. Det är patienten som slipper stå i långa vårdköer och vänta på att få besöka vården eller få sin operation.

Nyckeln till framgången är att Hägglund valt att inte gett pengar till de landsting som har långa köer utan tvärt om till de landsting som har korta köer. Det är precis ett sådant grepp vi önskade oss under min tid som oppositionsråd i Örebro läns landsting.

Alliansregeringen har visat på en framgångsrik metod för att patienter som väntar på sjukvård ska komma till läkare och befrias från vänta på operation. Samtidigt kan man konstatera att det är i de landsting som i årtionden styrts av socialdemokrater som väntetiderna är längst och där patienter fortfarande mest befinner sig i väntrum.

Degerforselever i Liza-Marias ungdomspanel?

Idag hade vi i riksdagen besök av ett 80-tal elever från Stora valla skolan i Degerfors. Jag guidade en grupp på 20 elever runt i riksdagen och berättade om hur vi arbetar i utskotten och hur man debatterar och röstar i riksdagens kammare. Samtidigt pågick partiledardebatten i kammaren så eleverna fick lyssna en stund från åhörarläktaren. Och innan besöket hade dom gjort sin hemläxa och hade inga problem med att förklara skillnaden mallen en motion och en proposition. Eleverna verkade gilla att gå runt i både gamla– och nya riksdagshuset och dessutom på plats se och höra partiledarna och andra rikskända politiker.

Ungdomar i minipanel
När jag frågade om någon var intresserad av att ingå i Liza-Maria Norlins minipanel, en panel bestående av ungdomar, så gick inbjudningskorten åt som smör i solsken. Liza-Maria är riksdagsgruppens yngsta ledamot och hon bygger nu upp en egen minipanel med ungdomar med olika intressen och bakgrund, som hon kan bolla olika frågor mot, som dyker upp i riksdagsarbetet. Kul idé och den kan faktiskt skapa ett ökat intresse och engagemang bland en massa ungdomar i landet. Hoppas att någon elev från Stora valla skolan kommer till skott och anmäler sig till Liza-Marias ungdomspanel.

Hälsning från Hägglund
Jag hade en särskild hälsning till Degerforseleverna från Kristdemokraterna partiledare och tillika socialminister Göran Hägglund. Han är född och uppvuxen i Degerfors och var själv en gång elev på deras skola. Han hälsade att han särskilt gladde sig åt att Degerfors legendariska fotbollslag vunnit de fyra senaste matcherna och att de därmed leder serien. Även om Hägglund sen början av 80-talet bor i Småland följer han hur det går för den gamla bruksortens stolthet och faktum är att han fortfarande är medlem i supporterklubben Vulkanerna.

Träffsäkert av KDU-bossen om Jan Emanuel (s)

Vem mins inte Laila Freivalds utfall mot några journalister som trängdes utanför hennes lägenhetsdörr när hon skulle förklara hur hon kunde gå med på att omvandla en kommunal hyresrätt till bostadsrätt. En händelse som fick henne att avgå som justitieminister år 2000. Det som gjorde frågan särskilt intressant var just att hon och den socialdemokratiska regeringen motarbetat bostadsrättsomvandlingar samtidigt som hon privat medverkade till att hennes egen lägenhet blev bostadsrätt.

Ny hyckleriaffär
De senaste dagarna har en ny hyckleriaffär dykt upp med socialdemokraten Jan Emanuel Johansson som blev rikskänd genom sitt deltagande i expedition Robinson. Nu ska han efterträda Per Nuder i riksdagen samtidigt som han försöker hyra ut sin lägenhet i andra hand för 40 000 i månaden.

KDU:s förbundordförande Charlie Weimers skriver i sin blogg ” Inte nog med att du kombinerar en riksdagsplats för ett parti som mår dåligt att av själva tanken på en friare hyresmarknad med att erbjuda din lägenhet i andra hand för 40 000 kr/månad.”

Sen plockar Charlie Weimers fram Jan Emanuels personvalskampanj från 2006 där Jan Emanuel försöker framställa sig själv som de marginaliserades representant med orden ”Dom marginaliserade, dom i samhällets utkant, allt från gamla kåkfarare till uteliggare, dom har saknat en representant. Jag strävar efter att vara den representanten.

Laila Freivalds agerande blev för mycket för sosseregeringen och hon fick lämna sitt uppdrag. Jan Emanuel har inte alls samma ställning som Laila Freivalds men hans aningslösa hyckleri kan ändå bli en kvarnsten runt halsen på den redan så tyngda vänsterkartellen.

Positiva reaktioner om min fråga om BUP
Det är glädjande att så många har hört av sig på olika sätt med anledning av min fråga till socialminister Göran Hägglund om barn- och ungdomspsykiatrin. Några har kommenterat direkt i min blogg medan andra har valt att skicka ett mejl. Till det kommer de som jag mött och som uppskattar att frågan kom upp på bordet.

Den direktsända frågestunden med ministrarna beräknas ha ca 100.000 TV-tittare vilket innebär att min fråga nådde och förhoppningsvis engagerade betydligt fler än vad som vanligtvis är fallet i våra kommun- och landstingsdebatter.

De långa köerna och den gråzonsproblematik som jag fokuserade på i frågan är uppenbarligen sånt som engagerar medborgarna. Det tydliga beskedet från vår minister var viktigt. Han sade bl a att det är ett område som under alltför lång tid har försummats och att han såg det som sin uppgift att så snabbt som möjligt ta igen det som har gått förlorat under de senaste decennierna.

Han upplyste om att regeringen, utöver de 500 miljoner kronor för 2007 och 2008, satsar 900 miljoner kronor för 2009, 2010 och 2011. Det ska fungera som en katalysator för en förbättrad psykiatri i landet.