Mer dialog i bloggarna

Nerikes Allehanda har gjort en kartläggning av ett antal politiska bloggar, däribland min, och konstaterar att genom bloggen vinns inga val. De tycker att vi missköter våra bloggar eftersom vi politiker inte skriver så ofta och att det är sparsamt med medborgarreaktioner i form av kommentarer till bloggarna.

När jag blev intervjuad av NA förklarade jag att när jag började i riksdagen i januari så hade jag ambitionen att skriva ett blogginlägg per vecka där jag uppmärksammar något intressant som hänt den senaste veckan. En förklaring till att det är få kommentarer i bloggarna från läsarna är att alla inte känner sig bekväma med att skriva in en offentlig text som kommentar till bloggen. Istället kommer en del kommentarer via e-post. Folk passar också på att kommentera vad jag skrivit när vi träffas och det är bra. Ändå vore det väldigt intressant om det blev en bättre interaktivitet, dialog helt enkelt, med väljarna också över nätet.

Jag får ofta kommentaren; ”dina blogginlägg är välskrivna”. Det är ju trevligt när folk uppskattar det man skriver och att de tycker det är kvalitet i det jag skriver. Men det kanske är det som är problemet. Jag har ambitionen att det ska vara en politisk blogg och därmed handla om politik men texten behöver ju inte vara i form av en dagstidnings ledarkommentar. Kanske mina blogginlägg ska komma oftare, vara kortare och mindre välformulerade?