Träffsäkert av KDU-bossen om Jan Emanuel (s)

Vem mins inte Laila Freivalds utfall mot några journalister som trängdes utanför hennes lägenhetsdörr när hon skulle förklara hur hon kunde gå med på att omvandla en kommunal hyresrätt till bostadsrätt. En händelse som fick henne att avgå som justitieminister år 2000. Det som gjorde frågan särskilt intressant var just att hon och den socialdemokratiska regeringen motarbetat bostadsrättsomvandlingar samtidigt som hon privat medverkade till att hennes egen lägenhet blev bostadsrätt.

Ny hyckleriaffär
De senaste dagarna har en ny hyckleriaffär dykt upp med socialdemokraten Jan Emanuel Johansson som blev rikskänd genom sitt deltagande i expedition Robinson. Nu ska han efterträda Per Nuder i riksdagen samtidigt som han försöker hyra ut sin lägenhet i andra hand för 40 000 i månaden.

KDU:s förbundordförande Charlie Weimers skriver i sin blogg ” Inte nog med att du kombinerar en riksdagsplats för ett parti som mår dåligt att av själva tanken på en friare hyresmarknad med att erbjuda din lägenhet i andra hand för 40 000 kr/månad.”

Sen plockar Charlie Weimers fram Jan Emanuels personvalskampanj från 2006 där Jan Emanuel försöker framställa sig själv som de marginaliserades representant med orden ”Dom marginaliserade, dom i samhällets utkant, allt från gamla kåkfarare till uteliggare, dom har saknat en representant. Jag strävar efter att vara den representanten.

Laila Freivalds agerande blev för mycket för sosseregeringen och hon fick lämna sitt uppdrag. Jan Emanuel har inte alls samma ställning som Laila Freivalds men hans aningslösa hyckleri kan ändå bli en kvarnsten runt halsen på den redan så tyngda vänsterkartellen.

Positiva reaktioner om min fråga om BUP
Det är glädjande att så många har hört av sig på olika sätt med anledning av min fråga till socialminister Göran Hägglund om barn- och ungdomspsykiatrin. Några har kommenterat direkt i min blogg medan andra har valt att skicka ett mejl. Till det kommer de som jag mött och som uppskattar att frågan kom upp på bordet.

Den direktsända frågestunden med ministrarna beräknas ha ca 100.000 TV-tittare vilket innebär att min fråga nådde och förhoppningsvis engagerade betydligt fler än vad som vanligtvis är fallet i våra kommun- och landstingsdebatter.

De långa köerna och den gråzonsproblematik som jag fokuserade på i frågan är uppenbarligen sånt som engagerar medborgarna. Det tydliga beskedet från vår minister var viktigt. Han sade bl a att det är ett område som under alltför lång tid har försummats och att han såg det som sin uppgift att så snabbt som möjligt ta igen det som har gått förlorat under de senaste decennierna.

Han upplyste om att regeringen, utöver de 500 miljoner kronor för 2007 och 2008, satsar 900 miljoner kronor för 2009, 2010 och 2011. Det ska fungera som en katalysator för en förbättrad psykiatri i landet.