Medborgarna är ingen skattkammare!

Nu ska hela svenska folket ha deklarerat sina inkomster för året som gått. Självklart ska vi alla hjälpas åt att finansiera den gemensamma välfärden via skatten. Men Alliansen har visat att det går att hushålla med utgifterna så att skatten kan sänkas. På det sättet stannar mer pengar hos dem som tjänat ihop dem.

Numera är det enkelt att deklarera. Flera miljoner har redan gjort det via mobilen eller internet. De har accepterat Skatteverkets förtryckta privatekonomiska uppgifter med en enkel signatur. Andra yrkar på avdrag för resor till och från arbetet, uthyrning av delar av bostaden etc.

Den 19 september går svenska folket till val för att rösta fram en regering som ska styra landet de kommande 4 åren. Vänsterkartellen står för en syn på medborgarnas inkomster som något som staten har rätt att godtyckligt disponera. Denna syn delar inte jag. Staten äger inte medborgarnas löner. Varje skatteuttag som görs ska vara väl motiverat och visa på respekt för medborgarnas pengar.

En annan grundläggande inställning jag har är att skatt ska betalas efter bärkraft. Vi ska gemensamt och solidariskt bära den börda som vår gemensamma välfärd kräver.
Men alla ska inte betala lika mycket. Högavlönade ska betala mer än lågavlönade.
Kristdemokraterna och Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört fyra jobbskatteavdrag, två pensionärsskatteavdrag och ett tredje ska införas den 1 januari 2011. För en person med en månadslön före skatt på 22.000 kronor, innebär skattesänkningarna ytterligare 18.000 kronor i plånboken per år, varje år.

Därför är jag glad att Alliansen genomdrev jobbskatteavdraget, ett avdrag först och främst inriktat på låg- och medelinkomsttagare. Varje månad får nu dessa inkomstgrupper ett extra tillskott i plånboken av de pengar som de har slitigt hårt för, och som rättmätigt tillhör de själva. Alltför höga skattenivåer inkräktar på den enskilda personens och familjens rätt och ansvar att förverkliga grundläggande värden och livsmål.

I kontrast till detta står oppositionens huvudlösa iver att spendera varje krona staten har sparat och ser medborgarna som en skattkammare som de bara kan ösa mer och mer ur. Det skramlar högt på vänsterkanten, men det ekar skrämmande tomt.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot Örebro län