Klara besked från Hägglund om BUP

Så har jag då hållit mitt första sk jungfrutal i riksdagen. Jag fick förmånen att på torsdag eftermiddag när det var TV-sänd utfrågning i riksdagen ställa partiets prioriterade fråga till en av de tjänstgörande ministrarna och jag valde att rikta en angelägen fråga om psykiatrin till socialminister Göran Hägglund.

Självfallet var det en ny och ovan situation för mej men samtidigt var det inte så pirrigt som jag befarade. Det är klart att det underlättade att min fråga handlade om hälso- och sjukvård, ett ämne som jag slitit med under många år som landstingsråd i Örebro läns landsting.

Stora brister inom psykiatrin
Bakgrunden till frågan var den att vi gång på gång möts vi av fruktansvärda rapporter om personer som inte får den psykiatriska vård de behöver. Media rapporterar återkommande om bristerna, inte minst inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP. Detta är oacceptabelt!

Till saken hör att det inte råder brist på konkreta och goda idéer. Psykiatrisamordnaren Anders Milton föreslog 104 olika åtgärder för att förbättra situationen.

Ungdomar riskerar hamna mellan stolarna
I mitt inlägg i kammaren uppmärksammade jag socialministern på en gråzonsproblematik där ungdomar som drabbas av en djup livskris och som till och med försöker ta sitt liv, inte tas om hand utan skickas hem utan att ha fått ett snabbt, professionellt omhändertagande, eftersom de per definition inte är psykiskt sjuka. Inte desto mindre behöver de akut hjälp. Ungdomarna riskerar med andra ord att hamna mellan stolarna.

Socialministern medgav att han känner till denna gråzonsproblematik och att psykiatrin under många år varit eftersatt i vårt land. Han redogjorde i korta drag för vad regeringen nu genomför för att på allvar sätta in åtgärder för att få till stånd en psykiatrisk vård som verkligen fungerar också för barn- och ungdomar.

Det är många behov som pockar på uppmärksamhet. I detta fall har regeringen styrkan att i konkurrens med många andra angelägna och kanske mer publika insatser prioritera den eftersatta psykiatriska vården för barn och ungdom.