Mina första dagar som riksdagsman

Det var nu i november som Sven-Gunnar Persson från Kumla meddelade att han från årsskiftet skulle lämna riksdagsuppdraget för att bli folkhögskolerektor. Plötsligt stod jag på tur att rycka in i riksdagen. Efter stöd från familj, vänner och väljare accepterade jag utmaningen och tog tjänstledigt från jobbet som Verksamhetschef vid studieförbundet NBV i Örebro. Ett jobb som jag trivts mycket bra med under två och ett halvt år.

Inte bara politik
De första dagarna i riksdagen har handlat om mycket mer än bara politik. Visst, vi har haft gruppmöten av olika slag, seminarier, debatter mm men så här i början blir det av naturliga skäl mycket praktiskt som ska ordnas.

Det började med fotografering och iordningställande av nyckelkort och koder, för att över huvud taget få tillträde till riksdagshuset. Sen handlade det om att få kontorsrum, övernattningsrum och datorsystem kopplat till mobiltelefon etc, Sen överöstes jag av information från alla håll och kanter dels om regler och rutiner och dels om aktuella politiska frågeställningar.

När jag andra arbetsdagen skulle ta mej till partiledardebatten i riksdagens kammare hade jag svårt att hitta och jag höll på att komma för sent. Jag frågade en person om vägen och förklarade att det var min andra dag på jobbet. Han var också tveksam eftersom det var hans femte arbetsdag men jag lyckades ta mej fram i tid. Bara detta att hitta i riksdagens alla hus med kulvertar, hissar, skrymslen och vrår, är en vetenskap i sig.

Tre olika utskott
Vid gruppmötet i tisdags blev det bestämt att jag ska finnas med i tre av riksdagens utskott; Trafikutskottet, Kulturutskottet och Socialutskottet. Jag är jättenöjd med alla tre. Som landstingsråd i Örebro läns landsting och som ledamot i den statliga regionberedningen har jag jobbat med regionpolitiska utvecklingsfrågor under lång tid. Nu får jag möjlighet att strategiskt ägna mig åt trafikpolitiska frågor i utskottsarbetet.

Kulturpolitik ligger mej också varmt om hjärtat. Inte bara för att min far var professionell konstnär utan också för att kultur handlar om livskvalité och själva grunden för välfärden. I Socialutskottet hittar man folkhälsofrågorna som jag jobbat med som landstingsråd och som är de kristdemokratiska ministrarnas Göran Hägglunds och Maria Larssons ansvarsområden.

Som ny riksdagsledamot är man först ersättare i utskott. Jag är försteersättare i både Trafikutskottet och i Kulturutskottet medan jag är extra ersättare i socialutskottet. Och eftersom Kristdemokraterna inte har så stor riksdagsgrupp denna mandatperiod får jag som försteersättare ändå särskilda ansvarsområden. I Trafikutskottet kommer jag att ansvara för frågor om IT, dvs frågor om data och informationsteknologi.

Giftemålsbalk
I går var det dags att motionera i fråga om förslaget till samkönade äktenskap. Regeringen Reinfeldt lyckades inte presentera en gemensam proposition. Istället är det upp till riksdagens ledamöter och partigrupper att lämna in motioner utifrån en utredning som förordar en förändring av äktenskapsbalken till att gälla även sk samkönade äktenskap.

Kristdemokraterna har arbetat intensivt med att söka en handlingslinje som skulle kunna ena allianspartierna och jag tycker också att partiet presenterade ett förslag som borde ha kunnat utgöra grunden för ett gemensamt förslag. Tyvärr har prestige och politiska låsningar hindrat att en sådan dialog har kunnat komma till stånd.

Kristdemokraterna har varit tydliga om sin ståndpunkt och samtidigt öppna för att i en dialog komma fram till en lösning som visar respekt för olika ståndpunkter, traditioner och övertygelser. Det förslag som partiet presenterade i partimotionen i veckan innebär att staten tar hand om det juridiska genom en särskild giftemålsbalk medan respektive kyrka själva får bestämma och hantera äktenskapsfrågan, dvs den religiösa delen. På detta sätt kan de olika kyrkorna och samfunden själva välja hur man ställer sig utan att staten ska klampa in och bestämma. Visserligen förordar utredaren möjligheten för vigselförrättare att säga nej till homosexuella vigslar men Kristdemokraternas förslag är mera genomtänkt bättre helt enkelt.

Moderaterna i riksdagen är delade i frågan och därför presenterade de två olika motioner. En motion i linje med utredarens förslag och en annan motion i linje med Kristdemokraternas förslag, dvs att dela upp det juridiska och det religiösa – ceremoniella. Tillsammans med övriga motioner som lämnats in kommer riksdagen efter sedvanligt utskottsbetänkande att avgöra frågan. Vid ett seminarium lett av Sivert Öholm beklagade företrädare för flera olika partier att frågan hanterats på det sätt som skett. Några skyllde på kunskapsbrist medan andra talade om att det mer handlar om sk politisk korrekthet.