Ett parti man känner igen

Debattartikel publicerad i NA den 29 maj 2010

I en ledare 24/5 skriver Nerikes Allehanda att väljarna ska kunna känna igen Kristdemokraternas familjepolitik till valet i höst. Det är också vår avsikt. Kristdemokraterna ställer familjens frihet att själva utforma sin vardag mot politikens pekpinnar. Vårdnadsbidraget är ett medel för att ge föräldrar möjligheten att själva anpassa sin barnomsorg efter barnets behov.

Kristdemokraterna var inte ensamma om att driva en sänkning på beskattningen för drivmedel i valrörelsen 2006. Det etablerade mediesverige deltog i bensinskatteupproret som rasade runt om i landet. Vi har under mandatperioden gått med på en höjning men motsatt oss fortsatta höjningar. Klimatvinsterna av förändringar i drivmedelsbeskattning har stått i skuggan av fiskala vinster där finansdepartementet tacksamt mjölkat bilister.

Klimatvinsterna av en förhöjd drivmedelsbeskattning kommer i huvudsak när förnybara drivmedel står som alternativ för konsumenterna. Där haltar verkligheten i dagsläget. Det behövs därför tydliga strategier för biogasdrivmedel och deras introduktion på marknaden.Vi ser till exempel hur biogasen har potential långt bortom de veka 3 TwH som en statlig utredning nyligen förutspådde till 2020.

Det finns en tendens hos NA men också hos andra bedömare att främst identifiera Kristdemokraterna utifrån vårt engagemang för sociala frågor. Mandatperioden har dock sett kristdemokratiska statsråd leda den omfattande omregleringen av Apoteket och försäljningen av statliga företag i ett osäkert finansklimat. Svenska statens upphörande i rollen som sprittillverkare borde vara bekant för de flesta.

NA efterlyser ett kontinuerligt budskap från Kristdemokraterna. Vi har en tydlig kontinuitet så till vida att vi fortsätter betona vikten av ett samhälle som tar parti för de som saknar röst. För dem som bor utanför tunnelbanans räckvidd eller föredrar att själv utforma barnomsorgen efter sitt barns behov. Vid några tillfällen har detta myntats som en politik för verklighetens folk. Jag håller med.

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (KD)

Mer dialog i bloggarna

Nerikes Allehanda har gjort en kartläggning av ett antal politiska bloggar, däribland min, och konstaterar att genom bloggen vinns inga val. De tycker att vi missköter våra bloggar eftersom vi politiker inte skriver så ofta och att det är sparsamt med medborgarreaktioner i form av kommentarer till bloggarna.

När jag blev intervjuad av NA förklarade jag att när jag började i riksdagen i januari så hade jag ambitionen att skriva ett blogginlägg per vecka där jag uppmärksammar något intressant som hänt den senaste veckan. En förklaring till att det är få kommentarer i bloggarna från läsarna är att alla inte känner sig bekväma med att skriva in en offentlig text som kommentar till bloggen. Istället kommer en del kommentarer via e-post. Folk passar också på att kommentera vad jag skrivit när vi träffas och det är bra. Ändå vore det väldigt intressant om det blev en bättre interaktivitet, dialog helt enkelt, med väljarna också över nätet.

Jag får ofta kommentaren; ”dina blogginlägg är välskrivna”. Det är ju trevligt när folk uppskattar det man skriver och att de tycker det är kvalitet i det jag skriver. Men det kanske är det som är problemet. Jag har ambitionen att det ska vara en politisk blogg och därmed handla om politik men texten behöver ju inte vara i form av en dagstidnings ledarkommentar. Kanske mina blogginlägg ska komma oftare, vara kortare och mindre välformulerade?