Avdragsrätt på gång för ideella gåvor

Under mina 20 år som landstingsråd i Örebrolandstinget jobbade vi i oppositionsställning. Sossarna har nästa år suttit i orubbat bo, allt sedan landstinget kom till, i hela 75 år, Detta är naturligtvis ut demokratisynpunkt inte bra. Det behövs växling vid makten.

Regeringens samordning viktig
I riksdagen är vi i majoritet tillsammans med övriga allianspartier vilket självfallet ger helt andra möjligheter att påverka men samtidigt en lite ovan situation för mej. För att regeringsarbetet ska fungera krävs att alliansen kan hålla ihop och att frågorna samordnas. I veckan blev jag, tillsammans med Liza-Maria Norlin från Sundsvall, inbjuden till samordningskansliet på Rosenbad för att få en inblick i det viktiga arbetet som görs där. Liza-Maria är också ny Kristdemokrat i riksdagen sedan Lars Lindén från Timrå i januari lämnade riksdagen. Även om olika personer från samordningen alltid är med då vår riksdagsgrupp möts varje tisdag kl 16.00 samt vid kommittémötena, var det ändå viktigt att på plats få en genomgång av hur de arbetar och hur vi som riksdagsledamöter går till väga när vi behöver dryfta en fråga med samordningen.

EU-pengar för att möta finanskrisens effekter?
I måndags var jag inbjuden till Volvo Cab Division i Hallsberg. I höstas sprudlade det av liv i fabriken och nu hade 451 av de 816 blivit varslade. Orderingången har sjunkit som en sten och nu hann personalen med sånt som man annars skulle ha väntat till sommaren med att ta hand om. Finanskristen har slagit obarmhärtigt även mot dem samtidigt som de inser att när det vänder gäller det att vara med i racet. Jag förde fram idén att försöka få loss EU-pengar till utbildning av personalen, som alternativ till uppsägningar, via Europeiska socialfonden. Jag hoppas det lyckas.

Avdragsrätt för ideella gåvor
Stefan Fölster, Chefsekonom på Svenska Näringsliv var en av de medverkande när kristdemokraterna i veckan anordnade ett seminarium om vårt förslag till att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Övriga var Laurent Leksell från Stockholms stadsmission, Cecilia Gunne, Skattejurist och regeringens utredare Hases Per Sjöblom.

Det fanns en total uppställning från medverkande och åhörarna om hur angeläget det är att även Sverige får denna avdragsrätt. Det har visat sig att Sverige är ensamma i Europa om att inte ha denna möjlighet. Utredaren ska lämna sitt betänkande före sommaren och det finns anledning att knyta stora förhoppningar till att det kommer att presenteras ett enkelt och bra förslag som kommer att innebära en viktig injektion till ideella organisationer och till forskningen. Även Kulturutredningen, som lämnade sitt betänkande i veckan, hade valt att i sina kommentarer öppna för en avdragsrätt för ideella gåvor.

Gjorde min första politiska insats som 11-åring
När Tommy Wiberg från tidningen Kristdemokraten nyligen gjorde en intervju med mej erinrade jag mej att min politiska start inte alls började när jag valdes in i Örebro läns landsting 1982 eller när jag tre år tidigare anställdes som Kristdemokraternas partiombudsman i länet. Min första politiska insats gjorde jag redan 1963, där jag som 11-åring i den lilla byn i Härjedalen samlade in namn för Kristendomsämnets bevarande i skolan. Så vitt jag kommer ihåg skrev alla i byn som jag besökte under namninsamlingen. Sen dess har mycket hänt. Kristdemokraterna såg dagens ljus 1964. Vi tog säte och stämma i Örebro kommun och Örebrolandstinget 1982 och i Sveriges riksdag 1991och sedan januari 2009, nu, 45 år senare, har jag förmånen att som kristdemokrat företräda länsinvånarna i riksdagen.

Kontakten med hemlänet viktigast

En viktig del i riksdagsuppdraget är arbetet på hemmaplan. Därför är de flesta måndagar vikta för överläggningar med partifolk i hemlänet, för att träffa medborgare och göra studiebesök etc i den egna valkretsen.

Kävesta folkhögskola
Redan i december innan jag tillträdde i riksdagen hörde Kävesta folkhögskola av sig för att boka in ett besök i en av klasserna. Nu var det dags och jag blev väl mottagen. Några elever hade skickat frågeställningar innan. Vi hade en mycket intressant diskussion om vår värdegrund och om ett antal sakpolitiska frågor som var intressanta för eleverna.

Dagarna i Stockholm är ofta intensiva med en mängd utskotts- och kommittémöten. Jag fick tjänstgöra vid både Kulturutskottets- och Trafikutskottets sammanträden. Det var viktiga sammanträden då båda utskotten justerade betänkanden. Frågorna var dock väl beredda och det fanns inga direkta knäckfrågor kvar att lösa.

På dagordningen fanns bl a Public service utredningen där vår nuvarande landshövding Rose-Marie varit utredare. Ett annat intressant betänkande som avhandlades var ”Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Det innehåller en mängd frågor om bl a trafiksäkerhet, alkohol, etc.

Ersättningsetableringar för privata vårdgivare
En fråga som jag som landstingsråd kom i kontakt med och som alliansen gick till val på var frågan om ersättningsetableringar för privata vårdgivare. Nu kom frågan upp till beslut i kammaren. Jag tryckte rätt på knapparna och beslutet innebär att vi öppnar för privata vårdgivare att kunna överlåta sin praktik till annan vårdgivare. Vänsterkartellen, som en gång införde förbudet mot ersättningsetableringar, protesterade naturligtvis mot att förbudet avskaffades.

Vi går en kulturvår till mötes
I veckan överlämnade Kulturutredningen sitt betänkande till kulturministern. Den kommer att engagera många kulturarbetare och kulturdebattörer och efter sedvanlig remissomgång kommer den att behandlas i utskottet och slutligen får riksdagen ta ställning till en proposition. Utredningen innehåller flera nyheter där bl a regionerna får större möjligheter att göra anpassningar efter egna förutsättningar och prioriteringar. Utredningen föreslår även en ökad dialog med den ideella sektorn för utveckling av kulturlivet. Det är uppenbart att vi går en intressant kulturvår till mötes.

Efter voteringen på torsdagen tog jag första tåget hem för att tala vid Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Örebro. Medlemmarna visade stort intresse och engagemang och jag kände ett starkt stöd för arbetet i riksdagen.

Just dialogen med medlemsföreningarna, både partiavdelningarna och de associerade förbunden, är oerhört viktiga för ett framgångsrikt riksdagsarbete.