Lucka nr 16

Vi kan underlätta för datorhjälpen

Ibland sliter vi håren och skäggen
Och är nära att slänga datorn in i väggen
Som tur är finns hjälp att få
Så gör skattebördan lättare då!

Regeringen har infört möjlighet till skattereduktion för hushållsarbete och för arbete med reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Det huvudsakliga syftet med reformerna är att minska svartarbete och öka arbetskraftsutbudet.

Det behövs en skattereduktion för IT-tjänster, som jag och Andreas Carlson föreslår. Då kan en ny marknad öppnas och nya arbetstillfällen skapas. Det här handlar om möjligheten för privatpersoner att köpa IT-tjänster i hemmet. På så sätt underlättar vi användandet av IT och skapar förutsättningar för fler nya företag. Inte minst hjälper vi på det här sättet unga människor att starta företag, eftersom de ofta har ett kunskapsförsprång när det handlar om att få datorer och annan teknik att fungera som vi vill.Obegriplig text på dator som inte fungerar. Foto: spanaut CC BY-SA

Det här är den sextonde luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

Glad tredje advent!