Lucka nr 10

Visst är det dags att slopa fribeloppet!


Jobb efter studier – du kan lätt gå bet
Trots att läslusten är på topp
Att skaffa dig yrkeserfarenhet
Är svårt med begränsande fribelopp

Om studenter arbetar vid sidan av studierna kan det påverka hur mycket studiemedel de får. Om de arbetar mer än fribeloppsgränsen minskas studiemedlet. Det här systemet är olyckligt, eftersom det inte tar hänsyn till att studier och arbete bedrivs med olika förutsättningar för olika studenter. I stället bör den enskilda studentens behov vara utgångspunkten. Om fribeloppet tas bort, som jag föreslår i en av mina motioner, skulle fler lockas att studera, fler svarta jobb bli vita och rättvisan öka.

Alliansen har fribeloppsgränsen så att den i dag ligger på 136 400 kronor per kalenderår. Höjningen var välkommen. Den ger de studerande ökade möjligheter att få mer i plånboken och starkare koppling till arbetslivet redan under studietiden.

Varken studier eller arbete sker med nödvändighet statiskt, enligt en på förhand bestämd mall. Människor har olika förutsättningar att klara av sina studier och sina omkostnader. För oss kristdemokrater är den enskilda studentens behov utgångspunkten, och vi vill arbeta för att varje student ska få så goda studieförutsättningar som möjligt. Därför vill jag att den som studerar själv i möjligaste mån ska få planera sin egen tid, inte styras eller hindras av ett system.

Studier i gröngräset. Foto: Universitetet i Bergen CC BY-SA

Det här är den tionde luckan i min adventskalender. Här skriver jag varje dag fram till julafton om aktuell politik. Se till att du inte missar något. Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

En fortsatt glad advent önskar jag dig!