Älgar spär på SJ:s problem

Som om det inte var nog med snökaos, nedisade tåg och banväxlar som skapar problem för järnvägen. Nu visar det sig att också älgarna spär på problemet med tågförseningar och inställda tågavgångar.

Vid Trafikutskottets offentliga utfrågning på torsdagen om vinterns störningar i järnvägstrafiken framkom att under december och januari har sammanlagt 60 älgar blivit påkörda av tåg. Det är två till tre gånger så många som det brukar vara så här års. På grund av snömängden söker sig älgarna till upplogade vägar och järnvägar och därmed blir det också kollisioner och skadade tåg.

Tågen måste repareras så förmodligen får plastföretaget i Öskevik i norra Örebro län, som tillverkar nospartier i glasfiberlaminat för X-2000-tåg, mer att göra. Men ofta måste tågen tas ur trafik några dagar medan de repareras, vilket innebär ännu mer bekymmer för SJ..

Det är glädjande att svenska folket reser allt mer med tåg. Idag är det dubbelt så många som reser med SJ som för några år sedan. Under de senaste fem åren har resenärerna ökat med 30 procent. Det gör det ännu viktigare att vi har ett robust system med ett järnvägsnät som tål svenska vinterdagar.

Med anledning av vinterns många försenade och inställda tåg ställde jag en fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson som i sitt svar bl a skriver att vintern är ” i södra och mellersta Sverige den kallaste på 20 år, på vissa platser på 50 år. Det är just den ihållande kylan i kombination med upprepade snöfall som gör problemen så stora i järnvägssystemet. Men naturligtvis innebär förbättrat underhåll och ökad infrastrukturkapacitet på sikt minskade risker för störningar i tågtrafiken, inte minst runt våra större städer”, skriver infrastrukturministern..

Vid den offentliga utfrågningen poängterade banverket att de tagit fram ett stort antal åtgärdspunkter. Bl a har de för avsikt att sätta upp viltstängsel längs järnvägen vid särskilt känsliga områden.

Det är bra att åtgärdspunkterna kommer fram och det bör innebära att när dessa åtgärdats måste det resultera i ett stabilare system där tågen kan följa tidtabellen. Självklar finns det all anledning att följa upp dessa åtgärdspunkter inför nästkommande vinter.