Patienten är den verkliga vinnaren!

Bilden visar utvecklingen från sept 2008 till nov 2009 och vidare till första kvartalt 2010 vad gäller genomsnitt av besök och operationer.

Regeringens och socialminister Göran Hägglunds kömiljard för att korta vårdköerna har blivit en succé. Det är glädjande att nästan alla landsting inklusive Örebro läns landsting har klarat regeringens krav vad gäller första kvartalet och får nu dela på 250 miljoner kronor.

Patienter som väntar på besök mer än 90 dagar har på ett år minskat med 51% från 60.134 till 29.258 patienter i kö. Motsvarande siffra för behandling/operation är 46% en minskning från 17.468 till 9.397 patienter.

Även om landstinget dragit vinstlotten och genom att ha kontroll på sina vårdköer och lyckats halvera dem så är det ändå patienten som är den verkliga vinnaren. Det är patienten som slipper stå i långa vårdköer och vänta på att få besöka vården eller få sin operation.

Nyckeln till framgången är att Hägglund valt att inte gett pengar till de landsting som har långa köer utan tvärt om till de landsting som har korta köer. Det är precis ett sådant grepp vi önskade oss under min tid som oppositionsråd i Örebro läns landsting.

Alliansregeringen har visat på en framgångsrik metod för att patienter som väntar på sjukvård ska komma till läkare och befrias från vänta på operation. Samtidigt kan man konstatera att det är i de landsting som i årtionden styrts av socialdemokrater som väntetiderna är längst och där patienter fortfarande mest befinner sig i väntrum.

"En krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”.

Under min tid som oppositionslandstingsråd i Örebro läns landsting kommer jag ihåg att vi i oppositionskansliet många gånger suckade inför de långa vårdköerna och den socialdemokratiska regeringens årliga anslag till de lansting med långa vårdköer, med syfte att korta dem.

Vi konstaterade att de landsting som envetet engagerade sig för att deras länsinvånare skulle få vård utan att behöva stå i kö inte fick några extra pengar av staten medan de med långa köer fick en rejäl hacka.

Vi sade ofta -tänk om det fanns en regering som vågade ge pengar till de som inte har vårdköer istället för tvärt om.

Det är precis det som Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund gjort. Det socialdemokraterna inte lyckades med under sina senaste tolv år vid makten har Hägglund lyckts med på tolv månader. Genom att anslå en kömiljard som skulle fördelas på de landsting som vid förra årets slut kunde ge behandling i rätt tid till 90 procent av patienterna.

Alla landsting utom ett, klarade av detta. På ett år minskade besöksköerna med 77 procent från ca 98.000 till 23.000. Köerna till behandling/operation minskade med 82 procent, från ca 30.000 till 6.000. I Örebro län har andelen som fått komma på besök inom 90 dagar ökat på ett år från 68 till 94 procent.

Svenska Dagbladet hyllar Hägglund i gårdagens ledare där de skriver att ”en krona från Hägglund är värd 46 gånger mer.”. De skriver att sossarna plöjt ner 46 miljarder under 2000-talet för att kapa köerna medan Hägglunds enda miljard gav ett omedelbart resultat.