Att hälsa våren välkommen!

Jag har aldrig tidigare blivit ombedd att hålla ett vårtal vid valborg men som nybliven riksdagsman blev jag tillfrågad att hälsa våren välkommen vid Vretengården som ligger norr om Nora och som tillhör Blåbandet.

Jag konstaterade att nu går det fort, nu ser vi tydliga tecken att våren är på väg. Nu slår både häggen och syrenerna ut i blom på vår tomt i Örebro och nu invaderas sjön Tysslingen av tusentals sångsvanar.

Som partiets drogpolitiske talesman i riksdagen kunde jag naturligtvis inte avhålla mej från att en dag som denna då många yngre ”super skallen av sig” tala om tillit, trygghet och om vad alkoholen för med sig.

Ur ett folkhälsoperspektiv går det helt enkelt inte att bortse ifrån att det är alkoholen och andra droger som är de värsta hälsotjuvarna. Vi vet att alkoholen drabbar många familjer på ett brutalt sätt och att den är starkt bidragande till utslagning, misshandel, våldsbrott och även mord. Många av dessa tragiska händelser skulle inte äga rum om inte alkoholen fanns med i bilden.

Vi vet att tobaksbruket, matvanorna och för mycket stillasittande är andra hot mot vår hälsa men det viktigaste är ändå hur vi mår inombords. Jag brukar säga att allra viktigast är att ha frid med de två stormakterna Gud och gumman. Det är viktigt att ha goda relationer med sina närmaste, sin familj. Det är viktigt att få älska sina nära och att själv få känna sig älskad. Tyvärr är det något som inte är alla förunnat idag.