Är spårtaxi något för Örebro?

Nyligen besökte vi i Riksdagens trafikutskott en intressant försöksanläggning i Uppsala. Där demonstrera- des hur spårtaxi som går på pelare ett par meter över marken kan användas i stadsmiljön, som ett komplement till tåg, bussar och personbilar. På bilden syns Kristdemokraten Annelie Enocson som fick göra ett provåk.

Miljövänligt
Om vi ska lösa framtidens kollektivresor på ett miljövänligt sätt är det vikigt att vi lyfter blicken och ser nya lösningar.

Regeringen är intresserad av att hitta lämpliga kommuner för förprojektering inför ett eventuellt uppförande av pilotbana med spårtaxi. Kanske spårtaxi skulle vara något för Örebro att prova? En spårtaxi skulle bättre kunna knyta ihop Wasastan med Centrum eller kanske göra det lättare att ta sig mellan Universitetet och Centrum. Om det finns intresse skulle stationer skulle kunna finnas inne på större varuhus och gallerior, t.ex. på Krämaren i Örebro.

Spårtaxi fungerar så att resenären via en datorskärm väljer vart hon ska. Inom några minuter kommer en spårtaxi, ett litet eldrivet förarlöst fordon med plats för 2 till 6 personer. Resan följer ett spår som monterats längs husfasader eller som går på pelare ovanför marken eller som går längs tunnlar.

Halverad restid
Resenären åker till sin destination utan några stopp på vägen. Restiden halveras i jämförelse med dagens bussar och automatdriften pekar också mot mycket lägre driftskostnader än för konventionella system.

Spårtaxi är även ett säkert transportmedel. I Sverige dör årligen cirka 500 människor i trafiken. I hela Europa är siffran 40 000. Miljontals människor skadas, många allvarligt. Men under de 30 år spårtaxi använts i USA har det inte inträffat en enda allvarlig olycka. Spårtaxi används idag på London Heathrow flygplats och i Kalifornien, USA. I Kalifornien har spårtaxi transporterat över 60 miljoner människor i 30 års tid.