Konst och kultur

Vi behöver kulturen – den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är denna helhetssyn som ligger till grund för den kristdemokratiska kulturpolitiken.

Den ideella sektorn är en kraft och en tillgång i det kulturella nätverket. Det är en kraft som inte kan dirigeras uppifrån, men som kan, utifrån ett subsidiärt synsätt, stödjas på ett positivt sätt av stat, landsting och kommun.

Nyttiga länkar om konst och kultur

Riksdagens kulturutskott

Kulturarvslyftet

Kristdemokraterna och politikområdet Kultur och media

Det civila samhället (faktablad, PDF)

Skapande skola

Kristdemokraternas kulturpolitiska handlingsprogram Kultur hela livet


Min far Axel Nordells skulpturer

Min systerdotter Jeanette Olsson

Min systerson Emanuel Olsson på Myspace