Lars-Axels julkalender: Lucka nr 22

Stoppa alkoholreklamen för ungdomar

Det är förbjudet med alkoholreklam i TV i Sverige. Förbundet kringgås av att tv-bolag sänder sina program utomlands, i första hand Storbritannien, och därmed inte anser de sig inte vara skyldiga att lyda svensk lag. I förhandlingar med EU bör Sverige driva frågan om att varje medlemsland, med hänsyn till folkhälsan, självt i större utsträckning skall få avgöra ett eventuellt förbud mot alkoholreklam.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 21

Lägg ner radiotjänst

TV-licenssystemet är omodernt och inte anpassat efter hur den nuvarande mediemarknaden ser ut. Det är orimligt att avgiftsbelägga alla datorer, surfplattor och smartphones bara därför att SVT börjat sända sina kanaler live på nätet. Jag, och Kristdemokraterna, vill istället införa ett system med en avgift som tas in via skatten. En av vinsterna med ett sådant förslag är att man kan lägga ner radiotjänst och därigenom kunna föra över närmare 150 miljoner kronor direkt till public service-bolagen.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 20

Eftersupning

178219_310_144Det är dags att täppa till kryphålet i vårt land att det går att bli friad från en rattfylla genom att hävda att man druckit alkohol efter en olycka och inte före. I Norge vet alla att det inte är lönt att försöka hävda samma sak. Där är det förbjudet att också dricka alkohol sex timmar efter en trafikolycka.

Läs DrogNews artikel där jag uttalar mig i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 19

Ta boret fribeloppet i studiemedlet

studentDet finns en maximal inkomst en student får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen eller rekryteringsbidraget minskas. I dagsläget får en student tjäna 136 400 kronor per kalenderår utan att få studiebidraget reducerat. I regeringens budgetproposition för 2014 föreslås en höjning av taket med
ytterligare 30.000 kronor. Det är en reform i rätt riktning, men nästa steg bör
vara att helt slopa fribeloppet.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 18

Lönebidraget

Personer med funktionsnedsättning eller annat arbetshinder kan få lönebidrag från staten för att kunna förvärvsarbeta. De senaste åren har arbetsförmedlingen inte använt hela statsbidraget för lönebidrag, trots att många skulle behöva detta stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

En orsak kan ligga i själva regelsystemet där en person som är i behov av lönebidrag inte kan få detta godkänt om inte samtidigt ett byte av arbetsgivare sker. Detta är inte rimligt. De nuvarande reglerna kring lönebidrag bör därför ses över.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 17

Bluffakturor

fakturaKreditupplysningslagen bör ändras så att de striktare reglerna för privatpersoner också gäller för företag. Det innebär att telefonförsäljning ska följas upp med ett skriftligt avtal. Ingen ska tvingas betala fakturor utan att ha köpt något. Ett sådant system skulle minska risken för att företagare tvingas betala mot sin vilja för att slippa betalningsanmärkningar, något som är ett stort problem idag.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 16

Sjöräddningen på Hjälmaren

båtStaten tar ansvar för sjöräddnignen på våra tre största sjöar samt längs våra kuster. Den fjärde största sjön, Hjälmaren, omfattas dock inte av den statliga sjöräddning. Trafiken på Hjälmaren ökar och det vore naturligt att omvärdera denna ordning. Som läget är nu är det ingen som lyssnar om någon ropar mayday via sjöräddningskanalen VHF 16. Detta är inte acceptabelt.

Läs min motion i frågan här, samt SVT tvärsnytts inslag här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 15

Lärlingsanställlning

lärlingMånga arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, samtidigt som ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är tecken på betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Lärlingsanställning är en pusselbit för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och för mindre företag att anställa. Därför bör lärlingsanställning införas som ny anställningsform.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 14

Fullfinansiera läkarutbildningen i Örebro

läkareÖrebro läns landsting har tillsammans med kommunerna i länet starkt bidragit till att finansiera läkarutbildningen vid Örebro Universitet de första tre åren sedan läkarprogrammet startade. Från och med 2014 erhåller universitetet ett substantiellt tillskott från staten för finansiering av
läkarutbildningen. Trots detta är det långt kvar till full finansiering, vilket särskiljer utbildningen i Örebro från alla andra läkarutbildningar i Sverige. Staten bör se över möjligheten att fullfinansiera läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Läs min motion i frågan här.

Lars-Axels julkalender: Lucka nr 13

RIT-avdrag

rit

Det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa IT-tjänster i hemmet om ett sk RIT-avdrag införs. Enligt en undersökning uppger 78 procent att en skattereduktion skulle innebära ett större intresse för att köpa denna typ av tjänst. Ett införande av RIT-avdrag skulle på sikt enligt Almegas uppskattning innebära en efterfrågan från 400 000 hushåll och leda till att nya jobb skapas.

Läs min motion i frågan här.