KD ska vara de realistiska Europavännernas röst

Kristdemokraterna är det parti som tydligast, och på ett genomgripande ideologiskt plan, försvarar europatanken. Tanken om att de europeiska nationerna har en naturlig idéburen och kulturell gemenskap som gör oss ömsesidigt beroende av varandras väl och ve. Att det var kristdemokraterna Jean Monnet och Robert Schuman som grundade EU är också något vårt parti gärna lyfter fram.  EU som organisation har många viktiga roller att spela. Som försvarare av fred, miljö och handel har europeiska unionen länge gjort, och fortsätter att göra, stora insatser.

Exemplen på detta är många.  Utvidgningen av unionen att omfatta många av de forna sovjetrepublikerna är en historisk framgång som det inte nog går att understryka vikten av. På bred front har de nya medlemskapen ökat människors frihet, etablerat rättsstater och skyddat minoriteter. Samförstånd har ersatt motsättningar, järnridån är borta och krig är närmast otänkbart. EU:s roll för det allmänna välståndet tåls också att understrykas. Den inre europeiska marknadens har spelat en omistlig roll för tillväxt, jobb och välfärd.

Listan över positiva effekter av EU-medlemskapet kan onekligen göras lång. Trots problem och kriser utgör EU i dag ett fundament i uppbyggnaden av Sveriges säkerhet och välstånd. Som kristdemokrater känner vi en stolthet över detta.  Grundarna av EU drevs av en vision om samförstånd men betonade att samarbetet inte skulle ersätta Europas självständiga stater – länder och folk skulle komplettera varandra. I den andan är det viktigt att ständigt pröva vilka beslut som hör hemma på högsta nivå och vilka som kan fattas närmare medborgarna.

Den mellanstatliga debatten i Europa präglas idag av krav på gemensam finanspolitik och överstatlig beskattning. Det är en debatt som kommer i spåren av eurokrisen, men lösningen på Europas problem kan inte alltid vara mer centralisering. Det måste vara möjligt att rulla tillbaka makt från Bryssel till medlemsstaterna.

Att verka för en union där samförstånd och samarbete går hand i hand med respekt för olikheten är en angelägen uppgift. Den kristdemokratiska utmaningen i det kommande EU-valet blir att kombinera visionen om ett starkt och framtidsinriktat EU med ett konstruktivt ifrågasättande.

Att bejaka EU:s viktiga roll för att nå framgång i frågor som rör exempelvis freden, miljön, bekämpandet av trafficking och gränsöverskridande brottslighet går absolut att kombinera med att vara en gränsvakt mot onödig centralisering.

Inom Kristdemokraterna läggs just nu sista handen vid ett nytt Europapolitiskt program som kommer behandlas internt och sedan ligga till grund för den kommande valrörelsen. Programmet bygger på den gemensamma kristna värdegrund som finns i Europa och på övertygelsen om alla människors okränkbara värde.

Det sägs ibland att det inte finns någon skillnad mellan partierna i europapolitiken. Visst är samförståndet många gånger större än i riksdagen, men visst finns det olikheter. Vår förhoppning är att Kristdemokraternas i EU-valrörelsen blir de realistiska europavännernas röst. Fjärran från Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas populistiska bild av EU som roten till allt ont, men också långt från de partier som ibland allt för naivt agerar ja-sägare till Bryssels påbud.

Lars Adaktusson (kd)
Kandidat i Europaparlamentsvalet

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsman, Örebro län

Artikeln publicerad i Nerikes Allehanda 6 sept 2013

Demokrati måste få ta sin tid

ANGELÄGET – från riksdagen Publicerad i Hemmets vän 29 aug 2013

Snart är det dags för riksmötets öppnande och mandatperiodens avslutande fjärde år. Men redan denna sommar meddelade riksdagens yngsta ledamot, som sommarpratare i radion, att han hoppar av riksdagen i och med valet. Han är besviken över att hans parti inte gett honom uppmuntran och stöd och han tycker att det är lönlöst att motionera eftersom de bara avslås. Han talar i termer av sandlådementalitet, om negativa attityder och så har han synpunkter på riksdagens arbetsformer.

Jag är sedan 2009 riksdagsledamot och jag kan i och för sig förstå och känna med hans frustration. Men min bild är en annan än hans. Självklart går det att utveckla arbetsformerna och visst har de olika partigrupperna ett viktigt ansvar för att stötta, vägleda och utbilda sina ledamöter. Men jag tror också det handlar om vilken bakgrund, vilka värderingar, vilka erfarenheter och vilka förväntningar man har när man går in i politiken och får förmånen att representera väljarna i parlamentet.

Visst kan man många gånger bli frustrerad över att den demokratiska processen ska behöva vara så seg och ta så lång tid. Det tror jag framförallt alla nyvalda upplever i såväl kommun, landsting som riksdag. Och för en entusiastisk ungdom som går in i politiken för att förändra världen kan det verkligen fresta på tålamodet. Samma frustration känner nog också en småföretagare som går in i politiken. De är i sitt arbete vana vid korta beslutsvägar och vill se snabba resultat. Vi människor är olika.

Några är utpräglade producenter medan andra är entreprenörer. Några är administratörer medan andra är integrerare och ser det som allra viktigast att få med alla på vagnen. Jag själv är en typisk entreprenör i mitt sätt att tänka och arbeta politiskt. När jag en gång började i landstingspolitiken fick jag tidigt lära mig att demokrati med dialog och förankring måste få ta tid. Det går inte att förfuska. Många gånger tyckte jag att det var som att stånga sin panna blodig i ganska fruktlösa försök att få gehör för förslagen i landstinget. Men när jag några år senare tittade i backspegeln kunde jag konstatera att många av förslagen faktiskt genomförts, men det hade ofta tagit flera år innan de förverkligades.

I riksdagen avslås i princip alla motioner till förmån för utskottets yttrande. Men det yttrandet kan mer eller mindre stödja motionsförslaget. Man brukar säga att droppen urholkar stenen och så är det också i politiken. När ens motion avslås får man inte låta sig nedslås utan istället återkomma med nya vassare argument eller kanske ett förändrat förslag. Jag tror att alla som är uppvuxna i den ideella sektorn, som till exempel i frikyrkan eller nykterhetsrörelsen, har lättare att ta till sig spelreglerna och förstå att ”Rom inte byggdes på en dag”.

Demokratiska processer är viktiga och i ett parlament med åtta olika partier, och där fyra av dem ingår i en regering, blir det komplicerat och ofta tidskrävande. Tyvärr upplever jag ibland att vi politiker skyller onödigt sega och byråkratiska processer på demokratin. Vårt moderna informationssamhälle borde kunna skynda på processerna utan att för den skull ge avkall på det nödvändiga och viktiga demokratiarbetet. Lars Axel Nordell, riksdagsledamot (KD)

Kulturutskottsalliansen på resa i länet

DSC02751 I torsdags och fredags hade jag bjudit in alliansens ledamöter i riksdagens kulturutskott till Örebro län. Dagen började med besök på Alfred Nobels Björkborn

 

 

DSC02764DSC02765

Vår landshövding Rose-Marie Frebran tog emot oss.

Vi blev serverade på finaste Nobelporslinet.

 

Från utskottet deltog Ulf Nilsson, Cecilia Magnusson, Anne Marie Brodén, Per Lodenius, Peter Jutterström och jag själv. Dessutom handläggarna Dag Elfström och Markus Lagerquist.

 

DSC02777

Därefter åkte vi till Opera på Skäret och Sten Niclasson i Ljusnarsbergs kommun. Han berättade om de första tio åren och om sin vision med Operan.

 

iPhone Image 36FC9C

 

De framförde den kritikerrosade Barberaren i Sevilla. En föreställning som avslutades med stående ovationer från den entusiastiska publiken.

 

DSC02791

 

 

 

 

 

 

På fredag förmiddag var det dags för OpenArt i Örebro. Behcet Barsom och Mats Nilsson visade runt.

 

DSC02782

 

Det är över 60 olika internationella konstnärer som detta år ställer ut på gator och torg i Örebro centrala delar.

 

 

DSC02788

 

Kulturresan i länet avslutades hemma hos mej och Inga-Lill med en lunch och en konstvandring där de bl a fick se många av min fars inomhusskulpturer.

 

Lars-Axel Nordell (KD) miljövänligaste ledamoten i Örebro län

Pressmeddelande | Örebro den 7 augusti 2013

Lars-Axel Nordell (KD) miljövänligaste ledamoten i Örebro län

– Det är roligt att mitt miljöengagemang uppmärksammas. Naturligtvis är det den förda politiken som är viktigast men för mig är det också betydelsefullt att jag som privatperson drar mitt strå till stacken och bidrar till en bättre miljö. Ett sätt att göra det på är att köra en miljöbil.

Det säger Lars-Axel Nordell (KD) i samband med att tidningarna Resforum och Trafikforums gemensamma webbsida listar de riksdagsledamöter med miljövänligast bilar. På topp-tio-listan finns Lars-Axel Nordell med som enda riksdagsledamot från Örebro Län.

Lars-Axel Nordell har suttit i riksdagen sedan 2009 och sitter för närvarande i riksdagens kulturutskott. Han kör en el/diesel -baserad hybridbil av modell Peugeot 3008.

Ta del av hela undersökningen här: http://www.rt-forum.com/iuware.aspx?pageid=80748&ssoid=167152

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot
mobil. 070-7708310

Dag Elfström
Handläggare
mobil. 070-2931290

Skebäcks Varfsförening stöder kravet om stärkt sjöräddning på Hjälmaren

Nyligen publicerade NA ett debattinlägg där jag tillsammans med Jan-Erik Ekblad,
som är Redare på M/S Gustaf Lagerbjelke, dvs Räkbåten i Örebro, krävde bättre sjöräddning på Hjälmaren. Saken är den att ingen lyssnar om någon hamnat i sjönöd på Hjälmaren och anropar ”mayday” på sjöräddningskanalen VHF 16.

Förklaringen ligger i att den svenska kusten samt landets tre största insjöar Vänern, Vättern och Mälaren räknas som statligt vatten där det finns en statlig samordning av sjöräddningen men där går gränsen idag. Landets fjärde största sjö, Hjälmaren, finns inte med, vilket jag och Jan-Erik Ekblad krävde i vår debattartikel.

Radio Örebro följde i veckan upp vårt krav i sina nyhetssändningar med intervjuer där jag fick förklara hur det ligger till. De intervjuade också företrädare för Skebäcks Varfsförening i Örebro som ställer sig bakom kravet att Hjälmaren ska ingå i det statliga sjöräddningen.

Mats Hallgren är ordförande i varfsföreningen och säger att sjöräddningskanalen 16 borde kunna användas även på Hjälmaren.

– Turister eller besökare som ropar på kanal 16 kanske lämnar sin båt och tror att de blivit hörda, men det finns ingen som vet om det. På Hjälmaren finns det ingen täckning för kanal 16, alltså, det finns ingen som lyssnar på den, säger Mats Hallgren.

 

 

Musikundret visar vägen till fler jobb

Artikeln publicerad i tidnigen Dagen 26 juni 2013

Det svenska musikundret bär på erfarenheter som kan tas tillvara och bidra till framgångar utomlands för svenska företag.

Tillväxtverket uppskattar att den svenska musikbranschen under 2011 omsatte 6,3 miljarder kronor. Exportvärdet är betydande – en sjättedel av den totala omsättningen.

Svensk musik går hem utomlands. Men vad är det som har gjort att vårt lilla land i norra Europa har kunnat skaffa sig en position i framkant på musikens område, med ett stort antal musikskapare och många musikgrupper som har slagit igenom internationellt? Vi anser att svaret ligger i flera samverkande faktorer.

Det har sedan urminnes tider funnits en stark folkmusiktradition i vårt land med många spelemän ute i bygderna och samtidigt många aktiva körsångare. Och den kommunala kultur- och musikskolan som tillsammans med studieförbundens musikverksamhet brukar lyftas fram för att förklara det svenska musikundret. En faktor som det sällan talas om i detta sammanhang men som icke desto mindre har spelat en väldigt avgörande roll är den kristna kyrkan i Sverige.

Den gamla statskyrkans kantorer var länge musikaliska kulturbärare: Gregoriansk sång, Bach, Händel etcetera. Allt eftersom de svenska frikyrkorna sedan växte fram, breddades musiken och kopplingen till afro-amerikansk musik, spirituals, gospel och country blev tydlig. De flesta amerikanska populärartister började sina karriärer i kyrkan: Ray Charles, Aretha Franklin, Elvis Presley med flera. Denna koppling har funnits lika tydligt i Sverige, men har alltför sällan lyfts fram.

Carola är inget undantag, utan bara toppen på ett mer diskret isberg. Den svenska traditionen är att inte våga ”komma ut” som kristen i media. Detta gäller även sångare och musiker, vilket antagligen har flera psykologiska förklaringar. Men faktum kvarstår: De musiker, och artister som har sina rötter i svensk kyrka och frikyrka är snarare majoritet än minoritet.

Kyrkornas bidrag till det svenska musikundret kan inte överskattas. Och verksamheten fortsätter: Allsången, körsången, instrumentalmusiken, tidiga möjligheter att sjunga solo och kör inför publik, att våga testa egna kompositioner i en trygg miljö, och så vidare. Den svenska kristenheten fortsätter på detta sätt att producera musik, som hela samhället i längden tjänar på. Inte bara kulturellt, socialt och andligt, utan även ekonomiskt.

Vi kan säkert ännu bättre ta tillvara det entreprenörskap, den kunskap, det kulturarv och det engagemang som finns i vårt land. Vi måste lära oss bättre se och uppskatta vårt kulturella arv. På så sätt skapar vi ett mer positivt livsbejakande samhälle, som ”på köpet” ger både arbetstillfällen och tillväxt.

Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kulturpolitisk talesperson (KD)
Roland Utbult, Riksdagsledamot (KD) och kristen musiker
Ingemar Olsson,  Artist
Tomas Hagenfors, Kristen musikförläggare

Nya grepp i kampen mot nätdrogerna

Debattartikel publicerad idag, 25/6, i Västervikstidningen (länk) och Jönköpingsposten(ej digitalt, se bildillustrering) .

JP_LAXSSDrogliberala krafters påverkan på narkotikadebatten är tyvärr påtagligare än på mycket länge. Vi har sett hur debatten har förskjutits. Från att handla om hur vi ska bekämpa drogerna till att allt oftare handla om vi, över huvud taget, ska bekämpa drogerna.

Imorgon är det internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Vi vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma ett växande problem: Handeln med droger över internet. Ofta sker det helt lagligt som en följd av att droger inte hinner narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. Och när narkotikaklassningen väl sker gör producenterna några smärre modifieringar i preparatet så att det ses som ett nytt – och därmed ej narkotikaklassat – preparat. På så vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och användningen av narkotika.

Kristdemokraterna har i innevarande mandatperiod valt att lägga fokus på barn och unga. Och om det är något denna ojämna kamp mellan narkotikaklassning och narkotikaproducenter är, så är det ett hot mot unga människors hälsa och uppväxtvillkor. Sedan 2011 har den svenska tullen och polisen laglig rätt att beslagta syntetiska droger som inte är narkotikaklassade om de bedömer att syftet med innehavet är kopplat till drogmissbruk. Efter beslut av åklagare får polisen dessutom destruera det som beslagtagits, även om inte narkotikaklassningen av preparatet hunnit träda i kraft.
Att kunna göra dessa beslag är en viktig åtgärd i den svenska narkotikabekämpningen, men fortfarande saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft.

Ett effektivt sätt att ligga steget före och kunna komma åt innehavet, handeln och bruket av nätdroger är att införa ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom förhindras tillverkare att lansera liknande skadliga substanser.
Det finns länder som redan infört eller är på väg att införa familjeklassning av narkotiska preparat. Visserligen leder det till en del svårigheter och problem för den kemtekniska industrin och läkemedelsindustrin som måste få dispenser och undantagsregler för sin verksamhet, men familjeklassning verkar vara den enda kända vägen till att vara steget före i kampen mot de nya nätdroger som ständigt kommer ut på den svenska marknaden.

Kampen mot droger måste gå vidare och de juridiska hinder som finns för en familjeklassning av narkotiska substanser måste undanröjas.

Lars-Axel Nordell (kd)
Riksdagsledamot för Örebro Län

Sara Skyttedal
Ordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Lars-Axel Nordell vann provvalet

Pressmeddelande 2013-06-20

– Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet jag mottagit beskedet. Jag ser det som ett kvitto på att mitt arbete för att lyfta Örebro-frågorna i riksdagen har fallit i god jord hos medlemmarna.

Det säger Lars-Axel Nordell i samband med att Kristdemokraterna i Örebro län idag offentliggjorde sitt provvalsresultat. Medlemmarna har i ett rådgivande val gjort klart att de helst ser Lars-Axel Nordell toppa riksdagsvallistan under nästa års val.

Lars-Axel Nordell har suttit i riksdagen sedan 2009. Han sitter för närvarande i riksdagens kulturutskott men har tidigare suttit i arbetsmarknadsutskottet. Han har ägnat speciell energi åt småföretagarfrågor, alkohol- och drogpolitik, dövas rättigheter likväl som allmänna frågor kopplade till Örebro Län.

Provvalet är rådgivande. Beslut om listorna tas slutgiltigt vid partidistriktets nomineringsstämma den 23 november 2013.

För mer information:

Lars-Axel Nordell
Riksdagsledamot
mobil. 070-7708310

Dag Elfström
Handläggare
mobil. 070-2931290

Även Hjälmaren behöver statlig sjöräddning

Debattartikel publicerad i Nerikes allehanda 17/6

M/S Gustaf Lagerbjelke. Foto: Arboga Rederierna

Sommaren har anlänt och glassätande flanörer med brunbrända ben syns längst våra gator. Årstiden innebär också att Sveriges båtliv på allvar blommar upp. Längst våra kuster och i våra sjöar ser vi nu hur en folkrörelse av båtmänniskor som sjösätter sina ögonstenar. Sverige har en stark båtkultur vi ska vara stolta över. Men den är också förpliktande.

I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för sjöräddningen. Om man anropar ”mayday” på sjöräddningskanalen VHF 16 vet man att någon lyssnar och att hjälp finns till hands längst våra kuster och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Någon form av begränsning av sjöräddningen, av rena resursskäl, är naturligt. Man har valt att stanna vid kusterna och de tre största sjöarna. Tyvärr känns gränsdragning ganska godtycklig och verkar inte ha föregåtts av en ordentlig analys av vilka sjöar som har ett behov. Vi menar att även Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren – borde omfattas av den statliga sjöräddningen, vilket alltså inte är fallet idag.

Hjälmaren präglas inte bara ett ökande antal fritidsbåtar, utan även omfattande yrkesfiske, färjetrafik och passagerarbåtar. Den omtalade räkbåten i Örebro, för att ta ett exempel. Hjälmaren anses vara svårnavigerad och har många grund och svåra passager. Till detta kommer också ett växande intresse för olika vinteraktiviteter i form av långfärdsåkning på skridsko och fritidsfiske.

När ingen svarar på kanal 16 har mobiltelefonen blivit räddningen för dem som hamnat i sjönöd på Hjälmaren – i det fall man har mobil, och det finns täckning. Men eftersom det runt Hjälmaren finns flera kommuner, länsstyrelser, larmcentraler och polisdistrikt är det inte ovanligt att larm från tillbud på Hjälmaren där liv står på spel försenas eftersom det inte finns någon gemensam central samordningsfunktion. Det finns exempel på dödsolyckor där den bristande larmfunktionen försenat räddningsinsatsen.

Operativt är det den gemensamma Flyg- och sjöräddningscentralen (JRCC) som avlyssnar VHF kanal 16 och leder sjöräddningen längst våra kuster samt i sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Det är hög tid att deras viktiga arbete även får omfatta Hjälmaren. Då kan arbetet för insatser på Hjälmaren utan gränsdragningsproblem ledas från en och samma räddningscentral. Detta skulle avsevärt minska riskerna för fördröjningar och missförstånd i en räddningsinsats.

Vi har en båtkultur och båtnäring att vara stolta över. Låt oss visa det genom att ta ett större ansvar: Låt statens sjöräddningsansvar även omfatta Hjälmaren.

Lars-Axel Nordell (KD)
Riksdagsledamot för Örebro län

Jan-Erik Ekblad
Redare, M/S Gustaf Lagerbjelke

Lekebergsskolan på besök

Lekeberg2

Igår hade vi besök i riksdagen av tre klasser från Lekebergsskolan. Jag, Annica Ekluind, David Winerdahl och Dag Elfström visade runt i båda gamla och nya riksdagshuset. Vi berättade om hur vi arbetar i riksdagen och hur en arbetsdag ser ut. De fick också lyssna på debatten från riksdagsläktaren.