För ungdomars bästa – kom överens

Uttalande från Kristdemokraternas länsstämma i Örebro län den 21 mars 2013

KD:s uppmaning till facken och arbetsgivarna:
F
ör ungdomars bästa – kom överens

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i vårt land. IF Metall, Handels och Kommunal har tecknat avtal om introduktionslöner kopplat till utbildningsinsatser för ungdomar. Vi uppmanar nu arbetsmarknadens parter att ta ansvar för att arbeta vidare med sådana avtal.

Vi uppmanar också parterna att komma fram till hur Lagen om
Anställningskydd, LAS, kan reformeras för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Tidigare har Kristdemokraterna och övriga Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 26 år. Förra veckan kom beskedet att regeringen också inför ett särskilt yrkesintroduktionsstöd.

Det är tydligt att den politiska viljan finns. Nu måste också arbetsmarknadens parter komma fram till vad de kan göra för att komma åt den höga arbetslösheten bland ungdomar.