Sverige bör ta efter Norge

Denna debattartikel publicerades idag 7 juni i Nerikes AllehandaEn långtradarchaufför körde nyligen i diket söder om Örebro med 2,79 promille alkohol i blodet. Men mannen hävdade sin oskuld och menade att han enkom hade druckit efter det att olyckan inträffade. Och om det inte går att bevisa motsatsen ska han enligt svensk lag frias. Det finns med andra ord ett kryphål att utnyttja.

Fenomenet kallas eftersupning och är sedan 1959 förbjudet i vårt grannland Norge. För några år sedan träffade jag själv en person i Örebro som berättade att han för några år sedan, efter en trafikförseelse, visade upp en tom spritflaska när polisen kom och det ledde till att han så småningom gick fri.

Hur vanligt det är att någon som var spik nykter vid olyckstillfället plötsligt får för sig att hälla i sig stora mängder alkohol, det vet vi inte. Däremot är det inte ovanligt att de som ertappats hävdar eftersupning och därmed tas stora analytiska resurser i anspråk vid SKL för att försöka avgöra när konsumtionen påbörjades.

I Norge ser man det som viktigt att bilföraren klart och tydligt ska kunna redogöra för händelseförloppet och dessutom inte riskera att drulla ut i vägen. Där bryr man sig inte om ifall föraren druckit före eller efter olyckan. Där får en förare över huvud taget inte dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en körning när han förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning.

Rattfylla är ett mycket allvarligt brott i och med att det inte bara riskerar att drabbar bilföraren utan även andra personers säkerhet, hälsa och liv som sätts på spel. Trots att vi ser så allvarligt på rattfylla, så beräknas att det är nästan lika många rattfulla som dagligen är ute på våra vägar som det finns taxibilar.

Jag är helt övertygad om att ingen vill möta en rattfull person i trafiken. Om vi då menar allvar med trafiksäkerhetsarbetet räcker det inte med att göra våra vägar och bilar säkrare, vi måste också göra förarna trafiksäkrare. Då måste vi komma åt olycksrisker i samband med uppmärksamhetsproblem (sms:ande eller filmtittande, exempelvis) eller trötthet. Men vi bör också lära oss av vårt grannland i väst att täppa igen kryphålet som heter eftersupning.

Allt sedan jag kom in i riksdagen har jag varje år krävt att eftersupning ska förbjudas och efter det att ett enigt socialutskott i riksdagen gjort ett tillkännagivande till regeringen har frågan utretts. Utredaren avråder från förslaget att kriminalisera eftersupning med hänvisning till de analysmetoder som finns, men samtidigt presenterar utredningen ett förslag till lagstiftning liknande den som fungerat i Norge sedan 54 år tillbaka. Det är dags att gå från ord till handling.

Lars-Axel Nordell (KD) Örebro
Riksdagsledamot

Nu ska kryphålet täppas till

Idag kommer regeringen att presentera hur de ska täppa till kryphålet som kallas för eftersupningen, en välkänd metod som används för att bli frikänd från rattfylla.

Det finns en närmast total uppslutning från svenska folket kring kravet på att trafiken skall vara fri från alkohol och andra droger. Ingen vill möta en rattfull i trafiken. Ändå beräknas antalet rattfulla på våra vägar dagligen vara nästan lika många som antalet taxibilar.

Det har blivit vanligt att personer som i samband med en trafikolycka ertappas med att ha druckit alkohol hävdar att intaget skett efter bilkörningen. Genom att hävda detta kan en rattfyllerist bli frikänd såvida det inte går att bevisa att vederbörande även druckit alkohol före olyckan. Detta skapar svårigheter för domstolarna att bevisa brott mot trafiknykterheten.

I Norge finns sedan 1959 en lag som säger att en motorfordonsförare inte får dricka alkohol eller inta något annat berusningsmedel de första sex timmarna efter en körning när föraren förstår eller borde förstå att den kan föranleda en polisundersökning.
I och med att eftersupning har satts i system vid olyckor i samband med alkoholintag är det hög tid att ta efter den norska modellen. Det finns anledning att tro att det kommer att spara liv om en liknande lag instiftas i Sverige, en lag som blir en tydlig signal om att alkohol och bilkörning inte hör ihop.

Jag har sedan jag kom in i riksdagen 2009 i riksdagsmotioner krävt att ett förbud mot eftersupning införs även i Sverige enligt Norsk modell för att förenkla bevisfrågan i samband med rattfylleri genom att det blir förbjudet att dricka alkohol även ett antal timmar efter en trafikolycka. Riksdagen har också gjort ett tillkännagivande i frågan.