Garantipensionärerna har fått en extra månadsinkomst

– Debattartikeln publicerad i NA den 21 sept 2013 –

Under de sju år som vi kristdemokrater varit med och regerat Sverige har skatten för pensionärer sänkts med över 16 miljarder kronor. För 99 procent av pensionärerna innebär det minst 500 kronor ytterligare – varje månad. En garantipensionär har fått en extra månadsinkomst om året. 

Ekonomin hos landets pensionärer ser olika ut. Många pensionärer, inte minst en del som nyligen lämnat arbetslivet, har en god ekonomisk situation. Andra tvingas vända på varje krona för att få pengarna att räcka.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som håller ihop. Våra skattesänkningar ger därför mest till dem som har minst. För en garantipensionär, inte sällan en ensamstående kvinna, innebär skattesänkningarna drygt en extra månadsinkomst per år. Tillsammans med uppräkningen av pensionerna och höjda bostadstillägg har garantipensionärernas disponibla inkomst ökat med cirka 1 900 kronor per månad sedan Alliansen fick regeringsmakten. Därutöver har vi infört ett dubbelt jobbskatteavdrag för äldre som vill och kan fortsätta jobba efter 65-årsdagen.

Regeringen får ibland kritik för att pension och förvärvsinkomst beskattas olika. Vi kristdemokrater har stor förståelse för önskemålet om lika skatt oavsett pension eller lön. Samtidigt är det viktigt att minnas bakgrunden. Alliansen tog över ett Sverige där alldeles för många människor stod utanför arbetsmarknaden, där sjukskrivningstalen var hisnande och där den socialdemokratiska regeringen fokuserade mer på att gömma undan arbetslösheten än att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Både löntagare och pensionärer betalade högre skatter än i dag.

Ingenting är så skadligt för pensionernas långsiktiga utveckling som ett växande utanförskap. Om antalet arbetade timmar minskar försämras också pensionerna. Därför är åtgärder som skapar nya jobb också gynnsamma för pensionärerna. De jobbskatteavdrag regeringen genomfört har varit centrala i arbetet med att öka antalet arbetande timmar i svensk ekonomi. Över 200 000 svenskar har – mitt i den globala ekonomiska krisen – gått från utanförskap till arbete. Utan våra jobbskapande reformer hade pensionärerna drabbats betydligt hårdare av krisen.

Med detta sagt vill vi kristdemokrater ändå vara tydliga med att olika beskattning på lön och pension inte ska vara normaltillståndet. När utanförskapet minskar och de offentliga finanserna tillåter vill vi successivt minska skillnaden i beskattning.

Tack vare oss kristdemokrater har detta också blivit regeringens politik. När vi nu föreslår ytterligare skattelättnad för pensionärer är det för femte gången. Bara sedan valet 2010 har skatten för pensionärer sänkts med drygt 11 miljarder kronor. Ingen behöver tvivla på att vi fortsätter kämpa för pensionärerna.

Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Ewa Sundkvist, Oppositionsråd i Örebro läns landsting, Kritdemokraterna
Lennart Bondeson, Kommunalråd i Örebro kommun, Kristdemokraterna