För ungdomars bästa – kom överens

Uttalande från Kristdemokraternas länsstämma i Örebro län den 21 mars 2013

KD:s uppmaning till facken och arbetsgivarna:
F
ör ungdomars bästa – kom överens

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i vårt land. IF Metall, Handels och Kommunal har tecknat avtal om introduktionslöner kopplat till utbildningsinsatser för ungdomar. Vi uppmanar nu arbetsmarknadens parter att ta ansvar för att arbeta vidare med sådana avtal.

Vi uppmanar också parterna att komma fram till hur Lagen om
Anställningskydd, LAS, kan reformeras för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Tidigare har Kristdemokraterna och övriga Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 26 år. Förra veckan kom beskedet att regeringen också inför ett särskilt yrkesintroduktionsstöd.

Det är tydligt att den politiska viljan finns. Nu måste också arbetsmarknadens parter komma fram till vad de kan göra för att komma åt den höga arbetslösheten bland ungdomar.

 

 

 

 

 

– Dags att avskaffa TV-licensen och lägga ner Radiotjänst

Uttalande från Kristdemokraternas länsstämma i Örebro län den 21 mars 2013

Kristdemokraterna i Örebro län konstaterar att den digitala tekniska utvecklingen sprungit ifrån dagens TV-licens.

TV-licensen bör snarast ersättas av en publice-serviceavgift via skattsedeln samtidigt som Radiotjänst läggs ner. Avgiften kan tas in av Skatteverket, men vid sidan av budgeten, på liknande sätt som systemet med begravningsavgiften, med fortsatt starkt oberoende.

Det är orimligt att avgiftsbelägga alla datorer, surfplattor och smartphones bara därför att SVT, på samma sätt som reklamfinansierade TV4, börjat sända sina kanaler live på nätet. Radiotjänst ska inte jaga enskilda småföretagare eller mobilanvändare.

Detta riskerar att underminera public-servicebolagens legitimitet, och tydliggör behovet av att snarast möjligt ersätta TV-licensen med en ny teknikneutral finansiering.

Besparingar på närmare 150 miljoner kronor går att göra genom att Radiotjänst kan läggas ner, vilket motsvarar driften av 8-10 lokalradiostationer.

Folkhögskolan viktig

I Örebro län finns fem folkhögskolor. Kävesta och Fellingsbro drivs av landstinget medan Hällefors folkhögskola har kommunen, Bredsjö kulturkooperativ och ATF som huvudmän. I Karlskoga är det Svenska Missionskyrkan som är huvudman medan Evangeliska frikyrkan är huvudman för Örebro folkhögskola, sedan de för några år sedan tog över verksamheten från landstinget.

I statsbudgeten bekräftar vi att stödet till folkbildningen är en alliansfråga. Nu skapas 1000 ytterligare platser på allmänna kurser inom folkhögskolan och de framgångsrika studiemotiverande kurserna utökas att gälla även unga vuxna över 25 år. Sammanlagt drygt 100 miljoner kronor satsas på dessa kurser under de kommande två åren.

Jag ingår sedan 2009 i ett demokratiprojekt där jag som riksdagsledamot besöker en klass på Kävesta folkhögskola några gånger per år. I och med att jag sedan i våras sitter i riksdagens kulturutskott, som har hand om det civila samhället och folkbildningen inkl folkhögskolorna, är det ännu viktigare att jag har bra kontakt med länets folkhögskolor.

För en tid sedan besökte jag Karlskoga folkhögskola där jag fick en bra genomgång av hur de arbetar där och hur de ser på utvecklingsmöjligheterna.

Nyligen var jag inbjuden till Örebro folkhögskola som numera finns i Vivalla (ni vet Stadsdelen där TV-serien Svensson Svensson utspelar sig)  För några år sedan tog Evangeliska Frikyrkan över skolan från Örebro läns landsting, som bedrivit verksamheten från förra sekelskiftet.0x220d4280

Mattias Molin och Willy Höglund visade runt och berättade om verksamheten och jag fick också möjligheter att träffa en grupp ungdomar i deltagarrådet. Det blev en mycket bra och för mej givande dag. Folkhögskolan har mycket att bidra med i dagens samhälle och särskilt i en stadsdel som Vivalla i Örebro som så tydligt domineras av personer som kommer från andra kulturer.

Lagändring behövs mot bluffakturor

Den friande domen i Helsingborgs tingsrätt visar behovet av en lagändring. Tingsrättsdomen handlar om den man som misstänkts för att ha lurat ett tjugotal småföretag på nästan 150 000 kronor. Under torsdagen kom beskedet att åtalet mot mannen som åtalats för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri ogillas, trots att rätten konstaterar att de utsatta företagen har råkat ut för bedrägeri.

I dag får företag en betalningsanmärkning redan om någon ansöker om betalningsföreliggande, oavsett om grunden för ansökan är riktig eller inte. Det här utnyttjar bluffaktureringsföretagen. Av rädsla för att få en betalningsanmärkning väljer många småföretag att betala trots att de vet att det rör sig om en bluffaktura.

Jag har i riksdagen motionerat om att ändra i kreditupplysningslagen för att minska risken för bluffakturor. Jag har föreslagit att de striktare reglerna som gäller för privatpersoner också ska gälla för företag. En faktura måste på så sätt vara välgrundad och ha slagits fast i domstol eller annan myndighet för att ett kreditupplysningsföretag ska få lämna ut uppgifter.

Bluffakturor är ett gissel för Sveriges småföretagare. Från en del håll har det låtit som att det skulle hjälpa att införa ångerrätt för näringsidkare. Att gå vägen via ångervecka är dock något av en logisk kullerbytta. Hur ska företagare kunna ångra ett köp som de aldrig har gjort? Nej, här krävs skarpare vapen. Vi kan avväpna bedragarna genom den lagändring som jag föreslår.