Skebäcks Varfsförening stöder kravet om stärkt sjöräddning på Hjälmaren

Nyligen publicerade NA ett debattinlägg där jag tillsammans med Jan-Erik Ekblad,
som är Redare på M/S Gustaf Lagerbjelke, dvs Räkbåten i Örebro, krävde bättre sjöräddning på Hjälmaren. Saken är den att ingen lyssnar om någon hamnat i sjönöd på Hjälmaren och anropar ”mayday” på sjöräddningskanalen VHF 16.

Förklaringen ligger i att den svenska kusten samt landets tre största insjöar Vänern, Vättern och Mälaren räknas som statligt vatten där det finns en statlig samordning av sjöräddningen men där går gränsen idag. Landets fjärde största sjö, Hjälmaren, finns inte med, vilket jag och Jan-Erik Ekblad krävde i vår debattartikel.

Radio Örebro följde i veckan upp vårt krav i sina nyhetssändningar med intervjuer där jag fick förklara hur det ligger till. De intervjuade också företrädare för Skebäcks Varfsförening i Örebro som ställer sig bakom kravet att Hjälmaren ska ingå i det statliga sjöräddningen.

Mats Hallgren är ordförande i varfsföreningen och säger att sjöräddningskanalen 16 borde kunna användas även på Hjälmaren.

– Turister eller besökare som ropar på kanal 16 kanske lämnar sin båt och tror att de blivit hörda, men det finns ingen som vet om det. På Hjälmaren finns det ingen täckning för kanal 16, alltså, det finns ingen som lyssnar på den, säger Mats Hallgren.