29. Mats Hård – kandidat till kommunfullmäktige

Namn: Mats Hård
Ålder:   50+ 
Civilstånd: Gift
Yrke: Ingenjör, egenföretagare 

Jag bor i Laxå med min fru och vårt yngsta barn. Våra två äldre barn är utflyttade. Jag driven en egen firma sen 20 år och hjälper andra företag med kvalitets-, miljö-, och säkerhetsfrågor, till ganska stor del i Sydnärke.

På fritiden skriver, arrangerar och spelar jag musik i olika former. Numera står jag långt ner på listan för att fokusera mer på musiken, men jag står kvar för att stötta politiken.