6. Rebecka Schön – kandidat till kommunfullmäktige

Namn: Rebecka Schön
Ålder: 35
Civilstånd: Gift
Yrke: HR-generalist

 

Jag heter Rebecka och är född och uppvuxen i Laxå. Jag bor sedan 14 år i Hasselfors med man och två barn, här stortrivs vi! Min uppväxt har präglats av en mor engagerad i lokalpolitiken i Laxå och jag har alltid haft ett stort samhällsintresse.

Jag har sedan 2018 varit ledamot i kommunfullmäktige, styrelseledamot i Laxå Vatten AB och Laxå Värme AB samt vice ordförande i sydnärkes överförmyndarnämnd. De senaste 8 åren har Kristdemokraterna varit en stor del i att vända den negativa spiral som kommunen var i och vi ser idag en kommun med hopp och tro på framtiden. Detta vill jag fortsätta att utveckla om ni ger oss fortsatt förtroende.