• Dags att inrätta ett miljö-, klimat- och hållbarhetsråd!

  Kristdemokraterna i Leksand vill inrätta ett miljö-, klimat- och hållbarhetsråd i Leksands kommun!

  Hej,

  På bilden ovan ser ni några av oss som efter valet den 9 september vill föra din talan i Leksands kommun. Som Kristdemokrater och som vilka andra människor som helst har vi olika intressen och kunskaper. Vår kommunlista tycker vi speglar det på ett bra sätt. Jag som skriver det här heter Mikael Kyller och jag har egentligen många olika intressen, vilket jag kommer återkomma till i kommande artiklar. Det jag tycker är viktigt som politiker är att vi gemensamt arbetar för och lämnar efter oss ett bättre samhälle än det vi tog över – inom alla politikområden.

  Ni som känner till Kristdemokraterna vet att vi har några av våra hjärtefrågor inom familj, vård, omsorg och skolan etc. Men det är inte där jag vill börja. Jag tror att vår generations ödesfråga handlar om miljö, klimat och hållbarhet. Om vi inte är rädda om det vi har, spelar det ingen större roll hur politiken i övrigt ser ut. Vi behöver alla bli bättre på att hushålla med våra resurser och hitta klimatsmarta lösningar för vår tid och för vårt samhälle. Med det sista menar jag att av de lösningar som ofta nämns så är många anpassade för städer med helt andra möjligheter att t.ex. flytta människor kollektivt i olika former. I Leksands kommun blir därför den typen av lösningar dyra och kanske inte heller tillräckligt attraktiva för att flera ska välja dem. Trots det är det en av frågorna vi behöver jobba med.

  Kristdemokraterna i Leksand kommer gå till val på att prioritera kärnan inom välfärden, vilket bl.a. innefattar vård, omsorg & trygghet, men också stöd till familjer, barn och unga. Det jag vill lyfta fram här och nu är att vi också går till val på att inrätta ett miljö-, klimat- och hållbarhetsråd! Vi har redan idag flera rådgivande organ som alla är viktiga och bra, men vi behöver ett råd med fokus på miljö, klimat och hållbarhetsfrågor. Tanken med rådet är att det ska fungera som tankesmedja och bollplank till oss politiker. Till det rådet tänker vi oss att enskilda människor nomineras utifrån sitt kunnande och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Exakt vem eller vilka som ska nominera och nomineras tror vi att det är bra att ha en öppen dialog kring, men det skulle kunna vara ett bra sätt att stärka den lokala demokratin och delaktigheten genom att ett visst antal platser i rådet nomineras av invånarna i Leksands kommun.

  Vi har helt enkelt inte råd att slarva bort vår framtid genom att inte dra åt samma håll i dessa frågor!

   

  Mikael Kyller, KD (1:a namn på kommunlistan)