VÅR POLITIK FÖR LEKSAND

Här nedan Kristdemokraternas politik inom några områden inför valet den 9 september.

Vi kommer successivt att utveckla informationen. Kontakta oss gärna om det är något du funderar över!

FAMILJENS RÖST I SAMHÄLLET!

KD är och kommer alltid att vara familjens röst i Leksand!

För oss är familjen det absolut viktigaste och vi vill göra allt vi kan för att stärka familjens roll i samhället. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför fokusera på att stödja familjer, inte styra. Familjecentralen har vi kämpat för länge och det är nu en verklighet, men vi nöjer oss inte där utan jobbar vidare för familjerna i Leksand. Här punktar vi upp några exempel på vad vi vill när det kommer till familj, barn och unga.

POLITIK FÖR VÅRA ÄLDRE

KD har länge varit de äldres röst och det vill vi fortsätta vara. Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal i Leksand!

Att våra äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för oss kristdemokrater. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet. Vi vill prioritera de äldre och ta ansvar för att de får ett äldreboende baserat på självbestämmande, värdighet och trygghet.

EN SKOLA FÖR ALLA!

En röst på KD är en röst på välfärdens kärna. Som politiker vill vi inte lova allt till alla utan istället ta ansvar för skola, omsorg och trygghet.

När det gäller skolan är vår vision att ingen elev varken hålls tillbaka eller lämnas efter. I skolan ska våra barn och ungdomar få de förutsättningar som behövs för att bli den bästa versionen av sig själva. Varje elev ska få stöd att nå sin fulla potential! Därför vill vi satsa på bildning och läsning, kvalitetssäkra skolans metoder och ta vara på våra lärare som faktiskt är nyckelpersonerna för en bra skola.

LEVANDE BYAR

Det ska vara lätt att leva i Leksand, oavsett var man bor!

I Leksands kommun finns ett 90-tal byar. Byarna utmärks ofta av fantastiska levnadsmiljöer, ett starkt föreningsliv och levande traditioner. Under decennier har våra byar bidragit med en stor attraktionskraft för kommunen. Som kristdemokrater vill vi därför satsa på våra byar och låta hela kommunen frodas!

MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer kommer alltid att vara grunden för Leksands framgångar.

Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Och privatpersoners ideella engangemang bygger upp ett samhälle präglat av gemenskap, solidaritet och framåtanda. Vi vill därför ge människor och företag goda förutsättningar att fortsätta bygga vårt Leksand!

Så här ser vår kommunfolder ut inför valet 😃

Omslaget på vår kommunfolder
Insida kommunfolder

Citatet

" Det viktigaste vi har är våra barn och unga, och vi måste göra allt för att de ska må bra! För att bekämpa den psykiska ohälsan behöver vi bland annat satsa rejält på elevhälsan. Familjecentralen har vi kämpat för länge och det är nu en verklighet, men vi nöjer oss inte där utan jobbar vidare för ännu mer föräldra- och familjestöd på olika sätt. Föräldrarna vet själva vad som är bäst för deras barn, valfrihet för familjer är en rättighet vi måste slå vakt om! Man ska kunna välja förskola, familjedaghem eller att någon närstående tar hand om barnet med stöd av en barnomsorgspeng! "
KiaR
#2 Kia Rolands
Skolsköterska