• Levande byar

    Det ska vara lätt att leva i Leksand, oavsett var man bor!

    I Leksands kommun finns ett 90-tal byar. Byarna utmärks ofta av fantastiska levnadsmiljöer, ett starkt föreningsliv och levande traditioner. Under decennier har våra byar bidragit med en stor attraktionskraft för kommunen. Som kristdemokrater vill vi därför satsa på våra byar och låta hela kommunen frodas!