• Människor & företagande

    Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer kommer alltid att vara grunden för Leksands framgångar.

    Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Och privatpersoners ideella engangemang bygger upp ett samhälle präglat av gemenskap, solidaritet och framåtanda. Vi vill därför ge människor och företag goda förutsättningar att fortsätta bygga vårt Leksand!