• Miljö & energi

    Klimatfrågan är vår tids största utmaning. KD Leksand inser detta och vill göra Leksand till en förebild när det kommer till hållbar utveckling.

    Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. De nuvarande produktions- och konsumtionssystemen på vår planet är inte långsiktigt hållbara. Vi vill föra en ansvarsfull politik som bevarar vår naturmiljö med dess livsbetingelser för olika arter och som resurs för människan. Vi vill ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket bidrar till människors välfärd.