• Insändare Lerums Tidning 4/4 ”Närodlad bostadspolitik”

  Husbygge

  Närodlad bostadspolitik

  I insändaren ”Ett parti för mig” i Lerums Tidning 21/3 så ställdes frågan hur vi skall hantera byggfrågor i kommunen. Viktiga frågor som förtjänar svar och här kommer en kort summering om hur vi kristdemokrater tänker och som delvis svarar på insändaren.

  Vi vill att det ska vara enkelt att bygga hus. Därför vill vi skapa ett förråd av villatomter i våra kommundelar för egnahemsbyggen. Arbetet måste vara kontinuerligt och innebär att vi fyller på med fler tomter vart efter förråden tar slut.

  Vi vill underlätta för privata fastighetsägare att bygga och hyra ut Attefallshus. T ex skulle kommunen, om fastighetsägaren så önskar, kunna hjälpa till med allt det praktiska kring byggande och uthyrning och även komma med riktade ekonomiska incitament såsom att anslutningsavgiften tas bort när bostaden hyrs ut.

  I arbetet med detaljplaner vill vi öka genomströmningshastigheten och ta bort köer. Att delvis privatisera detaljplanearbetet kan vara en av lösningarna. Vi ser även att samverkan med förenings- och näringslivet är viktigt för vår samhällsutveckling. Här är Nova och Garveriet i Floda två bra exempel.

  Vi vill att detaljplanearbetet i kommunen inte bara ser till att de stora projekten kan ta sig genom nålsögat, utan även de mindre projekten. Att småskaliga projekt får chans resulterar i en mer blandad bebyggelse och betydligt mindre risk för miljonprogramskänsla.

  Vi ser behovet av billigare bostadsrätter och vill skapa förutsättningar för det.

  Utformningen av våra centrum i kommunen är en fråga för alla invånare. Det finns alternativ till fyrkantiga lådor och vi måste hitta former för samverkan så vi medborgare får inflytande över hur det kommer se ut. Det blir inte dyrare att bygga vackert!

  Vi kristdemokrater arbetar för att framtida översiktsplanearbeten ska resultera i en flexibel översiktsplan som underlättar samhällets utveckling istället för att vara en fotboja. Samtidigt skapar vi förutsägbarhet för exploatörer och för fortsatt utbyggnad av skolor, förskolor och äldreomsorg. Vi kristdemokrater inser att planekonomins tidevarv är förbi!

  Christian Eberstein
  Jens Abrahamsson