• Årsmöte

    Årsmötet för alla medlemmar i Kristdemokraternas Lerumsavdelning hölls den 21:a februari 2019.